CHP karikatür krizi için genel görüşme istedi

CHP, İslam dünyasına yönelik karikatürlerin yayınlanması ve ardından yaşanan tepkilerin ve ortaya çıkan olayların değerlendirilmesi, ortak bir tutum sergilenmesi amacıyla Meclis'te bir genel görüşme açılması için önerge verdi.

Kemal Anadolu’nun okuduğu genel görüşme önergesinin gerekçesinde, Danimarka basınında yayınlanan, İslam dini ve Hz. Muhammet’e karşı saygısızca ve suçlayıcı bir nitelik taşıyan karikatürlerin, Türkiye ve diğer müslüman ülkelerde büyük tepkilere neden olduğunu belirtilerek, bu tepkilerin bir bölümünün masum insanların ölümüne yol açan şiddet şiddet eylemlerine dönüşmesinin endişelerini arttırdığı kaydedildi.

CHP’nin verdiği önergesinin gerekçesinde, “11 Eylül sonsarı farklı inançların etnik kimliklerin temel haklar noktasında birbirine saygı gösterdiği bir ortam yaratılması gerekirken, ne yazık ki terörün İslam dinine mal edilmeye çalışıldığı bir süreç yaşanmıştır. Geldiğimiz noktada, bu sürece engel olmak sorumluluk sahibi herkesin öncelikli görevi olmalıdır” denildi. Laikliğin kendi inancını sahiplenmeyi ve başka inançlara saygı göstermeyi kapsadığını vurgulanan gerekçede, düşünce özgürlüğü ve dine saygı arasındaki dengenin laiklik ilkesinde kendini bulduğu kaydedildi.