CHP lideri Baykal’ın geçmişi bugününü gölgeliyor

CHP, dün "Nükleer Enerji Yasası"nın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Adana Milletvekili Tacidar Seyhan tarafından sunulan dilekçede, hükümetin daha önceki kanunlarda olduğu gibi bu kanunda da kamu yararını gözetmediği ileri sürüldü.

Ancak, CHP’nin 29 yıl önce farklı düşündüğü ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, enerji bakanı olduğu 1978 yılında sıkı bir nükleer enerji taraftarıymış.

Baykal, o günlerde şu görüşü savunmuş: “Türkiye’nin nükleer enerji üretimine bugünden yönelmesi gerekir.” CHP, geçmiş yıllarda savunduğu birçok düzenlemeye AK Parti’nin işbaşına geldiği 2002 yılından sonra karşı çıktı. Kamu Yönetim Reformu, YÖK, Kürt sorunu ve anayasa değişikliği gibi hususlar bunlardan birkaçı.

CHP’nin nükleer enerji konusundaki tutumu da dikkat çekici. DSP ile CHP, dün Türkiye’yi nükleer santrallarla tanıştıracak “Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun”un iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in veto ettiği yasa, bazı değişikliklerle tekrar hazırlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanmıştı.

CHP ve DSP yasanın iptali için Yüksek Yargı’ya giderken AK Parti de Deniz Baykal’ın bakanlık yaptığı dönemde nükleer enerji ile ilgili sözlerini arşivlerden çıkardı. DSP’nin kurucusu merhum Bülent Ecevit’in liderliğindeki CHP, 1977’de tarihinin en büyük seçim başarısı ile işbaşına geldi. O dönemde genç bir politikacı olan Baykal, enerji bakanı olarak hükümette yer aldı.

Nükleer santralların kurulması o yıllarda da gündemdeydi. Mersin Akkuyu’da santral kurulması düşünülüyordu. Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü 26 Aralık 1978’de Adalet Partili vekillerin sorularını cevaplandıran Baykal, Türkiye’nin enerji ihtiyacının nasıl karşılanması gerektiğine ilişkin görüşlerini açıkladı.

Baykal’ın nükleer enerji konusunda bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma ertesi gün gazetelere şöyle yansıdı: “Türkiye, orta ve uzun vadeli enerji ihtiyacı için nükleer enerji üretimine yönelmek ve bu konudaki adımları bugünden atmak zorundadır. Nükleer enerji kullanımında radyoaktif atıklar önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor. Ancak bu artıkları biz değerlendirmeyeceğiz, nükleer enerji tesisini kuran ülkelere geri vereceğiz. Deniz suyu dış soğutmada kullanılacağı için Akdeniz de kirlenmeyecek.” Baykal, AP’li bir milletvekilinin sorusu üzerine de nükleer enerji konusunun hükümet politikası olduğunu ima etti: “Devletin nasıl işleyeceği ortadadır. Alınmış kararlar vardır. Devlet belli ilkelere göre işler.”

ZAMAN