CHP: YÖK kaldırılmalı

Cumhuriyet Halk Partisi, eğitim sistemine dair bildirge yayınladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, yayınladığı bildirgesinde eğitim sistemindeki aksaklıklara değindi ve 4+4+4 şeklindeki uygulamanın kaldırılması gerektiğini belitti.

CHP İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı Kısa Sonuç Bildirgesi açıklandı. Bildirgede, “4+4+4 şeklindeki uygulama asla devam etmemelidir” denildi.

– Öğretmen liselerinin tekrar açılması ve bu lise mezunlarının üniversite giriş sınavlarında avantajlı kılınması sağlanmalı ve öğretmenlik mesleğine ilgi teşvik edilmelidir.

– Öğretmenlik mesleğine yatkın olmayan öğrencilerin 3. sınıftan itibaren başka fakültelere geçmesine izin verilmeli.

– Atanamayan öğretmen sorunun aşılması, öğretmenlerin istihdamının sağlanması için fakültelere alınan öğrenci sayılarının belirli bir plan doğrultusunda azaltılması yoluna gidilmelidir.

– Ücretli ve sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son verilerek tüm öğretmenlerin kadrolu olarak istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

– 4+4+4 şeklindeki uygulama asla devam etmemelidir.

– Vakıf ve cemaatlerin sıbyan mektebi adı altında dini eğitimin verildiği okul öncesi eğitim kurumları açmasına izin verilmemelidir.

YÖK kaldırılmalı

– Yükseköğretim ve üniversitelerde kurumsal özerkliğin ayrılmaz parçası olarak ilgili bileşenlerden oluşan kurullar yönetimi esas olmalıdır. YÖK kaldırılmalı ve seçilmiş rektör veya seçilmiş üniversite temsilcileriyle oluşan eşgüdüm kurulu oluşturulmalıdır.