Çiçek: Uzlaşmamak için uğraşıyorlar

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, anayasa değişikliği paketiyle ilgili olarak ''Biz gerçekten uzlaşma arıyoruz, ama bazıları da uzlaşmamak için elinden geleni yapıyor'' dedi.

Bakan Çiçek, beraberinde AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğini (MÜSİAD) ziyaret ederek, anayasa değişikliğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

MÜSİAD’ın İstanbul’daki Genel Merkez binasında gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Çiçek, diğer yetkililerle ortak basın açıklaması yaptı.

Çiçek, bu toplantıların sağlıklı bir zeminde yürümesi ve Türkiye’nin önünü tıkayan bu anayasanın bir kısım engellerinin ortadan kaldırılmasını arzu ettiklerini belirterek, bu kapsamda meslek ve sivil toplum örgütlerini ziyaret ederek, bilgilendirdiklerini kaydetti.

Hangi sivil toplum örgütünü ziyaret etseler, çekmecelerinde anayasa değişikliklerini içeren bir çalışmayı gördüğünü dile getiren Çiçek, bunun, gündeme getirdikleri konunun ne kadar önem arz ettiğini ve toplum kesimlerinin bu konuda ne kadar istekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bakan Çiçek, MÜSİAD’ın da anayasa ile ilgili geçmişten beri fikir üretmiş bir kuruluş olduğunu ve bundan azami ölçüde istifade edeceklerini belirterek, bu taslak metnini hazırlarken de daha önce çalışma yapmış örgütlerin, akademisyenlerin ve partilerin görüşlerinden yararlanmaya çalıştıklarını kaydetti.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Çiçek, şunları söyledi:

”Biz gerçekten uzlaşma arıyoruz, ama bazıları da uzlaşmamak için elinden geleni yapıyor. Bu da kamuoyunun gözü önünde cereyan ediyor. Söylenen şey şudur, ‘Efendim, aceleye getirildi. Üç gün olur mu, beş gün olur mu?’ 1982’de bu anayasa yapılıyor ve yürürlüğe giriyor. Tartışmayı yaptığımız, teklifi getirdiğimiz tarih bugün itibariyle 24 Mart 2010. 28 senedir bir konuyu tartışıp da halen ‘Aceleye geldi’ diyorsak veya ‘Yeteri kadar zaman verilseydi biz de hazırlık yapıyorduk’ diyorsak, 28 senedir hiçbir katkı vermeyen, hiçbir çalışma yapmayanlar, 28 gün daha süre de verseniz yine aynı noktaya gelecek, suyu yokuşa akıtmak için bir başka bahane de bulacaktır. Bir milletin hayatında bu kadar uzun süre bir konu tartışılıyor ve bir sonuca bağlanamıyorsa bunu oturup ciddi biçimde düşünmek gerekecek. TBMM’ye sunulmuş bir kısım raporlara baktığınızda bugün bizim söylediklerimizden çok daha ileri şeyleri söyleyen bir kısım örgütlerimizin bu teklife karşı çıkıyor olmasını anlamak mümkün değildir. Anlaşılıyor ki katkı vermeyecek olanlar, hukuki bir metne katkı vermek, eksiğini fazlasını söylemek yerine, bunu siyasette tartışma gayreti içinde oluyorlar. O görüşlere de saygı duyuyoruz, ama doğru bulmadığımızı ifade ediyoruz.”

Cemil Çiçek, önümüzdeki günlerde bu beklentileri de karşıladıktan sonra katkı verecek olanların metinlerini de bir kez daha görüşüp gerekiyorsa ilave maddeler tanzim etmek suretiyle TBMM gündemine getireceklerini belirterek, ”Ümit ederiz ki Anayasa’dan kaynaklanan sorunların hiç olmazsa belli bir bölümünü bir düzenleme ile ortadan kaldırmış olacağız. İnşallah milletimiz için hayırlı olur” dedi.

-MÜSİAD GENEL BAŞKAN YARDIMCISI GÖRENOĞLU-

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Görenoğlu da ziyaretten dolayı teşekkürlerini belirterek, hükümetin hazırlanan anayasa değişikliği tasarına ilişkin MÜSİAD ile görüşlerini paylaşmasının yönetişim ilkesi ve katılımcılık açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Görenoğlu, askeri bir darbe sonrası oluşturulan 1982 Anayasası’nın bugüne kadar defalarca değişikliğe uğradığını, bu şekilde Türkiye’nin önündeki demokratikleşme sorunun nispeten de olsa giderilmeye çalışıldığına işaret ederek, MÜSİAD olarak ilk anayasa değişikliği önerilerini kapsamlı bir çalışmayla 2000 yılı Nisan ayında hazırladıkları raporla kamuoyuna sunduklarını hatırlattı.

Bu çalışmalarını geliştirerek, 2008 yılında ”Yeni Bir Anayasa İçin Görüş ve Öneriler” başlıklı raporlarını yayınladıklarına dikkati çeken Görenoğlu, şöyle devam etti:

”Özetle, MÜSİAD ülkemizdeki demokrasi, insan hak ve hürriyetlerinin düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmaları 20 yıllık geçmişi boyunca hep desteklemiştir ve desteklemeye devam edecektir. Türkiye’de hak ve özgürlüklerin gelişmesi, demokrasinin güçlenmesi ve demokratik bir düzlemde milletimizin birlik ve kardeşlik duyguları içinde mutlu ve müreffeh yaşaması zaten bizlerin temel şiarımızdır. Bu bakımdan son anayasa değişikliği talebini biz bu çerçevede değerlendiriyor ve destekliyoruz. Bilhassa yargı alanında yapılması düşünülen birçok değişiklik uzunca bir süredir kamuoyu tarafından heyecanla beklenmekteydi. MÜSİAD da birçok kere bu değişikliklerin yapılmasının ne kadar elzem olduğunu ortaya koymuş ve bu konuda raporlar hazırlamıştır. Bununla birlikte, anayasa değişiklikleri diğer yasa değişikliklerinden daha farklı nitelikler arz etmektedir. Yeni bir anayasa ya da kapsamlı anayasa değişiklikleri hazırlıkları sürecinde toplumda belli bir mutabakat zemininin oluşturulması gerekmektedir.”

Mehmet Nuri Görenoğlu, toplumsal uzlaşı ve anayasanın beraber düşünülmesi gereken iki konu olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

”Bu bakımdan, 26 maddelik bu anayasa değişikliğinin geniş bir uzlaşı zemininde oluşturulması çabalarını da yürekten destekliyoruz. Bu noktada, Hükümete düşen bugün olduğu gibi gerçekçi bir zeminde mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatı bulmaya çalışmak. Muhalefete düşen ise anayasa değişikliği taslağının demokrasimize yapacağı katkıyı düşünerek ön yargısız bir şekilde yapıcı muhalefet görevini yerine getirmektir. Umuyoruz ki Türkiye’yi daha fazla demokratikleştirecek, çağdaşlaştıracak ve AB ile ilişkileri geliştirecek bu anayasa değişikliği geniş bir mutabakat zemininde kabul edilir ve Türkiye’yi demokrasi, insan hak ve hürriyetleri konularında dünyada hak ettiği yere taşır.”