Çiçeklerin sırrı çözülemiyor

Çiçeklerin sadece renkleri, şekilleri ve kokularıyla meşgul olur, meydana geliş ve büyümeleriyle, ince sanatları ile alâkalı soruları ikinci plana bırakırız.

Botanik uzmanları tarafından titizlikle yürütülen çalışmalarda, değişik metodlarla çiçeklerin hayret verici sanatlı yapıları ve üremelerini temin eden aşılama organlarının meydana geliş zamanları ve şekilleri araştırılmıştır. Çiçeğin yapısını ait olduğu bitkinin tohumlarına fihriste olarak koyan Zatíın, çeşitli dış tesirleri (rüzgâr, yağış, yer çek i – mi) ve çiçekten beslenme kaynağı olarak istifade eden böcekler ve kuşların durumunu da hesaba katarak en uygun şekilde yarattığı anlaşılmıştır. Çiçekleri hayranlıkla seyretmekle beraber kendimize şu soruları sorabiliriz: ìÇiçek kılıfı nasıl meydana gelir veya çiçeğin renginin kaynağı nedir? Gülün kokusu ile karanfilin kokusunu ayrı ayrı, lâle ile sümbülün renklerini çeşit çeşit birbirine karıştırmadan yapan kimdir? Nergislerin trampetleri niçin bazen uzun bazen de kısadır?” Bunlar araştırmacının cevap bulmaya çalıştığı binlerce sorudan sadece birkaçıdır. Bu sorulara gören bir göz ve düşünen bir beyin ile cevap ararsak sonunda eseri meydana getiren ve tesirleri perde olarak kullanan Yaratıcıíyı bulabiliriz.