Çiftçi sayısal verilerle ürün tespit edecek

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Zirai Meteoroloji Şube Müdürlüğü, ürünün hasat zamanını sayısal verilerle tahmin edebilecek yazılım geliştirdi.

Türkiye’de ilk defa yapılan program sayesinde ürünün hasat zamanı geleneksel yöntem ve tecrübelerden bağımsız olarak tahmin edilebilecek. Ürünün ekim tarihi, bölgenin aldığı yağış miktarı, sıcaklık gibi bitkinin ihtiyaç duyduğu temel değerler programa işlendiği zaman hasat tarihi ortaya çıkacak.
Bu zamana kadar çiftçiler ürettikleri ürünün hasat zamanını geleneksel yöntem ve tecrübelerine göre belirliyordu. Bilgisayar teknolojisini kullanarak tarımda verimi artırabilmek için Zirai Meteoroloji Şube Müdürlüğü bir yazılım geliştirdi. Üreticiler program sayesinde derece gün hesabı yaparak hasat zamanını tahmin edebilecek. Türkiye’de tarım ürünleri arasında önemli bir yeri olan buğday üzerinde çalışma başlattıklarını belirten Zirai Meteoroloji Şube Müdürü Murat Asar, üreticilerin program sayesinde aylar öncesinden ürünün yaklaşık olarak hangi tarihte hasat edeceğini öğreneceğini söyledi. Diğer canlılarda olduğu gibi bitkilerin de meteorolojik parametrelere direk maruz kalarak yaşadığını dile getiren Asar, olgunlaşması ve hasat edilebilmesi için alması gereken toplam sıcaklık değerleri olduğunu kaydetti. Bitki, olgunlaşıp hasat edilebilmesi için belli bir sıcaklık değerine ihtiyaç duyuyor. Asar, toplam sıcaklık isteği için dikkate alınan dönemin, tohumdan yetiştirilen bitkilerde ekim tarihinden, çok yıllık bitkilerde ise canlanmanın başladığı tarihten itibaren başlandığına dikkat çekti. Zamanından önce hasat edilen bitkide hem verim düşüklüğü olduğunu hem de istenilen kalitenin elde edilemediğini vurgulayan Asar, istenilen damak tadının da yakalanamadığını ifade etti. Asar, bitki hasadının geç kalması durumunda da aynı sonuçların alındığını bildirdi.

Türkiye’de hasat zamanına karar veren üreticilerin genellikle tamamen tecrübeye dayalı olan klasik yöntemleri kullandığını işaret eden Asar, “Teknolojik tarımın yaygın olarak kullanıldığı ülkelerde hasat zamanı sayısal veriler ışında planlanarak yapılıyor. Bu program sayesinde üreticiler tecrübelerinin yanında sayısal verilere dayanarak da en uygun hasat zamanı konusunda önceden planlama şansı bulacak ve ürünlerini hasat edebilecekler.” diye konuştu. Program sayesinde çiftçiler, bitkiler için önem arz eden meteorolojik parametrelerin, yıl içindeki seyri hakkında da genel bilgiler de bulabilecek. Başlangıç olarak Türkiye için önemli tarım ürünlerinden olan ve yaygın olarak yetiştirilen buğday üzerine çalıştıklarını belirterek, yazılım tamamlandığında meteor.gov.tr ‘de üreticilerin hizmetine sunacaklarını bildirdi.