Çin dünya ekonomisinde başa oynuyor

Çin'in dış ticaret hacminin 2007 yılının sonuna kadar Almanya'yı geride bırakarak ABD'den sonra dünyanın ikinci büyük ticaret hacmine sahip ülkesi haline geleceği kaydedildi.

Çin Ticaret Bakanlığı’nın 2006’nın Ocak – Kasım ayları verilerine göre, Çin’in dış ticaret hacmi 2005 yılına göre 300 milyar dolar yada yüzde 24 artarak 1 trilyon 750 milyar doları geçecek. Tahminlere göre 2006’daki ihracat geçen yıla oranla yüzde 27 artarak 963 milyar dolar, ithalat da yine 2005’e oranla yüzde 20 artarak 795 milyar dolar olacak.

Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) tahminlerine göre ise, Çin’in dış ticaret hacmi 2007 yılının sonuna kadar Almanya’yı da geçerek, ABD’den sonra dünyanın ikinci büyük ticaret ülkesi haline gelecek.

İstatistiklere göre ayrıca Çin’in, 2006’da ülkeye çektiği yabancı sermaye geçen yıla göre az bir artışla 54 milyar 263 milyon dolara ulaştı. Ülkeye giren yabancı sermayenin kalitesi ve seviyesinin de yükseltildiği kaydedildi.

Öte yandan Çin’in gayri safi yurtiçi hâsılası (GSYİH)’nın 2005’e oranla yüzde 10,5 artacağı belirtilirken, yapılan makro düzenlemeler sonucunda GSYİH’nın artış hızının 2007’de yavaşlayarak yüzde 10 seviyesinde olacağı bildirildi.