Çin sanayimizi nasıl yutuyor?

Tekstilde Türkiye'ye kâbus gördüren Çin'in istilası yayılıyor. Verilere göre ithal edilen motosikletlerin yüzde 96'sı, oyuncağın yüzde 93'ü, saatin yüzde 76'sı Çin'den.

Tekstil sektörünün korkulu rüyası Çin’in istilası diğer sektörlere de yayılıyor. Rusya ve Almanya’nın ardından Türkiye’nin en büyük üçüncü ithalatçısı konumunda bulunan Çin, üç yıl içinde motosikletten oyuncağa, seramik eşyadan saate kadar çok çeşitli alanlarda diğer ülkelerden yapılan ithalatı neredeyse sıfıra indirip tek başına pazarın sahibi oldu. Çin, motosiklet ithalatında pazarın yüzde 96’sını, oyuncakta yüzde 93’ünü ele geçirmeyi başardı. Merkez Bankası’nın önceki gün açıkladığı enflasyon raporunda da Çin’e özel bir bölüm ayrıldı. Raporda, Çin ile ticaretin küçük ölçekli iş çevrelerinin tekstil ağırlıklı ucuz mal ithal etme eğiliminin yavaş yavaş inşaat, makina, metal, metal dışı maden, bilgi işlem, elektrikli aletler, iletişim mobilya ve diğer ulaşım araçları sektörlerine kaydığına dikkat çekildi. Çin malları 3 yılda deyim yerindeyse bazı sektörleri istila etti. 2001- 2003 arasında motosiklette yüzde 1-8 arasında pazar payına sahip olan Çin, payını, 2004’te yüzde 22’ye, 2005’te yüzde 64’e çıkarırken geçen yılın ilk 7 ayı sonunda oranı yüzde 96’ya kadar yükseltti. 2005’e kadar yüzde 10-20 arasında gidip gelen demir dışı metal cevherleri ithalatında ise Çin mallarının pazar payı geçen yıl yüzde 94’lere ulaştı. Oyuncakta 2000’de yüzde 29 olan pay, 2001’de yüzde 60’a çıktıktan sonra hızla arttı ve geçen yıl yüzde 93’lere tırmandı. Pazar payı bisiklette, bavul ve çantalarda yüzde 80’in üzerinde seyrederken saat, müzik aletleri, spor malzemeleri içinde Çin malları pazarın dörtte üçünü ele geçirdi.

Tüketim ithalatınının beşte biri Çin’den

Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’nin Çin’den ithalat payı son 5 yılda yüzde 2’lerden yüzde 8.5’e kadar yükseldi. En dramatik yükseliş ise tüketim mallarında yaşanıyor. Başta tekstil olmak üzere oyuncak, bisiklet, çanta, spor malzemeleri gibi alanları ele geçiren Çin, toplam tüketim ithalatı içindeki payını yüzde 5’lerden 5 yıl içinde yüzde 18.4’e taşımayı başardı. Yatırım malları ithalatında Çin’in payı yüzde 2’lerden yüzde 13.6’ya, ara malı ithalatında da yüzde 2’lerden yüzde 5’lere çıkardı. Öte yandan Merkez Bankası’nın raporuna konu etme nedeni olan Çin ile enflasyon ilişkisinde ise ilginç noktalar yer alıyor. Son 10 yıllık süreçte Çin ile ticaretin sadece Türkiye’de değil diğer ülkelere de enflasyonu kontrol altında tutmaları için destek olduğuna işaret ediliyor. Raporda, Çin ile rekabet etmek isteyen yerli üreticilerin de fiyatlarını düşürmesine neden olduğuna dikkat çekildi. Ancak Merkez Bankası, Çin’in düşük fiyatlarının enflasyonla mücadeleye olumlu katkı yapmasına karşın ithalat kanalıyla yabancı piyasalardaki gelişmelere duyarlılığın artmasına neden olduğunu da raporuna yazdı.