Cizre Ticaret Odası Irak Hükümeti’ni Başbakan’a şikayet etti

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (CTO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Elçi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan`a bir mektup göndererek, bölgede yaşanan ekonomik gelişmeler ve Irak Hükümeti'nin ihracat konusunda yaptığı uygulamalarından dolayı oluşan sıkıntıları dil

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (CTO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Elçi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan`a bir mektup göndererek, bölgede yaşanan ekonomik gelişmeler ve Irak Hükümeti’nin ihracat konusunda yaptığı uygulamalarından dolayı oluşan sıkıntıları dile getirdi. Elçi, bu uygulamaların iptali için Başbakan’dan yardım istedi.
Irak’a yapılan ihracattan bahseden Adnan Elçi, mektubunda Irak, hem Ülkemiz hem de bölgemiz açısından temel ihraç pazarlarından birisidir dedi.2010 yılında Ülkemizden Irak’a yapılan yaklaşık 6 milyar dolarlık ihracatın yüzde 40’ı (2.4 milyar dolar) bölgemizden yapıldığını söyleyen Adnan Elçi, diğer taraftan son dönemde Irak’a yapılan ihracatı ciddi şekilde baltalayacak bir gelişme hakkında bilgi aldıklarını belirtti.
Adnan Elçi, “Bu çerçevede, Irak Hükumeti Kalite Kontrol ve Standardizasyon Organizasyonu’nun ürünlerin sevkıyatı öncesi uygunluğunun değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması için iki firmayı yetkilendirdiği ve 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren Irak’a ihracat yapabilmenin ancak bu iki firma tarafından sertifika düzenlenmesi koşuluna bağlanacağı yönünde bir uygulama yürütüleceği anlaşılmaktadır. Söz konusu uygulamasının yürürlüğe girmesi ile bölgemiz ihracatının Irak’a gerçekleştireceği ihracatında gerek sertifikasyon maliyetlerinde doğan zararları gerekse ihracat esnasındaki gecikmeler, iptaller, iadeler ve zaman kaybından kaynaklanan zararları yaşaması kaçınılmaz olacaktır. Bu çerçevede, hem bu uygulamanın yürürlüğe konulmasının doğuracağı sorunlar hem de uygulamanın başlayacağı tarihin yakınlığı nedeniyle Irak’a bölgemizden yapılacak ihracatın ciddi oranda düşmesi olasıdır.” diye konuştu.