Çocıklar stresi tıknaklardan çıkarıyor

Türkiye'de bir çok çocukta görülen parmağını emme alışkanlığı zamanla yerini tırnak yeme alışkanlığına bırakıyor.

İçe dönük çocuklar, sorunlarını ailesiyle paylaşamayanlar, maniküre edilmiş tırnağını beğenmeyen bayanlar ve geçim sıkıntısı nedeniyle strese giren erkekler bu stresi yenmek için tırnaklarına yöneliyor. Uzmanlar, tırnak yemenin bir çok hastalığı beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

Atatürk Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ceylan, söz konusu durumun ağız içinde ve dişler üzerinde önemli etkileri olduğunu kaydediyor. Prof. Dr. Ceylan, “Tırnak yemeye uzun süre devam eden bireylerde dişlerin kesici kenarları dediğimiz kısımlarda, ciddi şekilde aşınmala rastlıyoruz. Onun dışında nadir de olsa dişler üzerinde uyguladığı kuvvetten dolayı diş köklerinde erimelere de sebep olabiliyor. Yenen tırnağın diş etine temas etmesi durumunda ciddi hasarlara yol açabilir. Tırnak içindeki bakteriler de böylece diş etine aktarılmış olur. Sonuç olarak diş etlerinde iltihap oluşabilir.” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. İsmail Ceylan, tırnak yeme alışkanlığını bırakmak için öncelikle bir psikoloğa giderek strese yol açan konularda tedbir alınması gerektiğini aktardı.

A.Ü. Dişhekimliği Fakütesi’nden Prof. Dr. İsmail Ceylan ve ekibi ile Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’ndan Yard. Doç. Dr. Hakan Uslu, tırnak yemeyi alışkanlık haline getiren yaşları 12 ile 16 olan 25 çocuk üzerinde bir araştırma yaptı. Bu kişilerden 19’unda normal şartlarda ağızda bulunmayan mikroorganizmaların, tırnak yeme yoluyla özellikle tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığı iyi olmayan kişilerde ağıza taşındığı tespit edildi.

Araştırmada tırnak yiyen kişilerin bağırsaklarında hastalık yapan bazı bakterilerin ve parazitlerin ağıza taşınarak bu yolla ağız ve bazı sistemleri ilgilendiren enfeksiyonlara yol açabileceği belirlendi.

A.Ü. Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Uslu, insan dışkısında varolan bakterilerin tırnak aralarına yerleşebildiğini kaydediyor. Uslu, “Bunlar sağlıklı bireylerin dışkısında varolan bakterilerdir. Bu bakteriler bir şekilde tuvalet alışkanlığı iyi olmayan kişilerde tırnak aralarına yerleşir. Bu kişiler bakterileri tırnak yeme ve parmak emme yoluyla ağzına taşıyabilir. Ağza taşınan bu bakteriler ağız bakımı da yeterli değilse, kalıcı hale gelip vücud yapılarına ulaşabilir. Bu da çok ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Bunlar arasında ağız enfgeksiyonları, bağırsak enfeksiyonları, apandisitler, kalp kapakçıklarını tutan bir takım mikrobik hastalıkları gibi. Söz konusu kişiler nadir de olsa tedavi edilmediği sürece bu ciddi tablolar için risk altında olacaklardır ” dedi. Yard. Doç. Dr. Uslu, Çocukların tuvalet eğitimi, özellikle tuvalet sonrası el yıkama alışkanlığının kazandırılması ve yemeklerden sonra ağız bakımının öğretilmesi konusunda ailelerin bu konuya ciddiyetle yaklaşması gerekliliğini ısrarla vurgulamaktadır. El ve ağız sağlığına bakıldığında tırnak yeme alışkanlığından kaynaklanan problemlerde düşme olabilir.” diye konuştu.