Çocuklar medyada yanlış temsil ediliyor

Medya Özgürlüğü ve Bağımsız Gazetecilik İzleme ve Haber Ağı (BİA) projesi kapsamında çocuk haberciliği eğitim programı Ankara'da yapıldı.

Çocuk haklarını konu alan seminerde Medya Özgürlüğü ve Bağımsız Gazetecilik Derneği kurucu üyelerinden Nadire Mater yaptığı açıklamada çocukların da tıpkı kadınlar gibi medyada kullanıldıklarını, ancak bunun böyle olmaması gerektiğini ifade etti.
Derneğin yaptığı çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Mater, çocukların da tıpkı kadınlar gibi medyada kurban ve mağdurlar olarak yer almasının yanlış olduğunu bu durumun böyle olmaması gerektiğini belirtti. Mater, çocuğun çocuk olarak, bir birey olarak medyada temsilinin çok önemli olduğunu, medyanın çocuk hakları ihlallerini bile haberleştirirken ihlalin bir başka öznesi haline geldiğini ve bu durumun yanlış olduğunu söyledi.

Mater, şunları söyledi: “Birleşmiş milletler çocuk hakları sözleşmesine bakıldığında sözleşmenin girişinde özellikle barış, insan onuru, hoşgörü, özgürlük, eşitlik ve dayanışma ruhu konularına dikkat çekilirken özellikle çocukların yaşama ve gelişme haklarına vurgu yapıldığı görülmektedir.

Ayrıca çocuk haklarında çocukların yeterli yaşam standardına sahip olma haklarının yanı sıra bunun sağlanmasının ailenin görevi olmasının dışında özellikle devletin sorumluluğunda olması gerektiği ve devletin gerekli durumlarda maddi destek sağlayabilmesi gerektiğine vurgu yapılmaktadır.

Çocukların yaşamlarına ve refahlarına ilişkin yönler içeren habercilik etkinlikleri her durumda çocukların özel durumları gözetilerek yürütülmeli,gazeteciler ve medya kuruluşları çocuklar ile ilgili haber yaparken etik açıdan en yüksek standartları gözetmeliler.

Uluslararası gazeteciler federasyonu klavuzlarına bakıldığında gazeteciler ve medya kuruluşlarının etik açıdan standartlara uygun olarak, çocuklara yönelik haber yaparken doğruluk açısından en yüksek standardı yakalaması gerekliliğinin yanı sıra çocuklara zarar verebilecek bilgi ve görüntüler içeren programlardan kaçınılması gerektiği ve haberlerin verilmesi sırasında sansasyonel sunumlardan kaçınılması gerektiği vurgulanmaktadır.”