Çoğunluk işyerinden internete giriyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2005 yılı Haziran ayında yaptığı "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması" sonuçlarına göre çoğunluk internete işyerlerinden giriyor.

İnternet erişim imkanına sahip hanelerin yüzde 67.65’i internet erişimini kişisel bilgisayar üzerinden gerçekleştiriyor.

HANELERDE İNTERNET KULLANIMI YÜZDE 8.66’YA ÇIKTI

Araştırma, 2004’te yüzde 7.02 olan hanelerin internete erişim oranının ise, geçen yıl yüzde 8.66’ya çıktığını gösteriyor. Geçen yıl Haziran itibariyle internet bağlantılarının yüzde 52.27’si modemle, yüzde 19.27’si DSL (ADSL, SDLS) ile ve yüzde 37.04’ü kablosuz bağlantı ile gerçekleştiriliyor.

Araştırma kapsamında, 16-74 yaş grubundaki hane halkı bireylerinin geçen yıl Nisan-Haziran döneminde bilgisayar ve internet kullanım oranlarının, sırasıyla yüzde 17.65 ve yüzde 13.93 olarak belirlendi.

Bu oranlar, kentsel yerleşim yerlerinde yüzde 23.16 ve yüzde 18.57’ye ulaşırken, kırsal kesimde yüzde 8.28 ve yüzde 6.05’e kadar düştü.

SANAYİ TEKNOLOJİSİNİ YENİLİYOR

TÜİK, Türkiye’de, 10 ve daha fazla çalışanı olan sanayi sektöründe teknolojik yenileme yapma oranının İSE yüzde 34.58 düzeyinde olduğu açıkladı.

TÜİK’in gerçekleştirdiği, “2002-2004 Yılları Sanayi ve Hizmet Sektörlerinde Teknolojik Yenilikler Araştırması” sonuçlarına göre, sanayi sektöründe 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimcilerin teknolojik yenilik yapma oranı yüzde 34.58 olarak belirlenirken, bu dönemde, girişimlerin yüzde 8.75’inin ürün ya da üretim süreci geliştirmeye yönelik çalışmaları sonuçsuz kaldı.

Sanayi sektöründe, söz konusu 3 yılda teknolojik yenilik yapan girişimlerin yüzde 30.89’u sadece ürün yeniliği, yüzde 30.27’si sadece üretim süreci yeniliği ve yüzde 38.84’ü hem ürün hem de üretim süreci yeniliği yaptı.

Hizmet sektöründe ise 2002-2004 yıllarında, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin teknolojik yenilik yapma oranı yüzde 25.90 olurken, ürün ya da üretim süreci geliştirmeye yönelik çalışmaların yüzde 6.96’sı sonuçsuz kaldı.

Bu sektörde teknolojik yenilik yapan girişimlerin yüzde 33.82’si sadece ürün yeniliği, yüzde 24.48’i sadece üretim süreci yeniliği, yüzde 41.70’i ise hem ürün hem de üretim süreci yeniliğinde bulundu.