Cumhurbaşkanı Gül’e fezleke konusu soruldu

Cumhurbaşkanı Gül'e basın toplantısında BDP'li vekillerle ilgili fezleke soruldu.

<p>
Cumhurbaşkanı Abdullah G&uuml;l, T&uuml;rkiye&#39;ye resmi ziyarette bulunan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev&#39;i resmi t&ouml;renle karşıladı.<br />
<br />
&Ccedil;ankaya K&ouml;şk&uuml;&#39;ndeki t&ouml;rende, 21 pare top atışı eşliğinde iki &uuml;lke milli marşları &ccedil;alındı. Plevneliev, şeref kıtasını &#39;&#39;Merhaba asker&#39;&#39; diyerek selamladı.<br />
<br />
T&ouml;renin ardından G&uuml;l ve Plevneliev, B&uuml;y&uuml;k Şeref Kapısı&#39;nın &ouml;n&uuml;nde, basın mensuplarına poz verdi.<br />
<br />
Baş başa g&ouml;r&uuml;şmelerinin ardından heyetlerarası g&ouml;r&uuml;şmelere başkanlık eden G&uuml;l ve Plevneliev, ortak basın toplantısı d&uuml;zenledi.<br />
<br />
Gazeteciler Cumhurbaşkanı G&uuml;l&#39;e g&uuml;ndeme ilişkin sorular y&ouml;nelttiler.<br />
<br />
BDP&#39;lilere ilişkin dokunulmazlık fezlekesiyle ilgili soruya Cumhurbaşkanı G&uuml;l, &quot;Bu konu Meclis&#39;te komisyonlarda konuşulacak ve tartışılacak. Ben fikrimi Meclis a&ccedil;ılışında s&ouml;ylemiştim&quot; dedi.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
PEKİ G&Uuml;L MECLİS&#39;TE NE DEMİŞTİ?</p>
<p>
Demokrasinin geliştirilmesi, T&uuml;rkiye Cumhuriyeti&rsquo;ne vatandaşlık bağıyla bağlı olma duygusunu ve milletimize aidiyet bilincini g&uuml;&ccedil;lendirmenin tek yoludur.<br />
<br />
Milletimizin mayasına olan sonsuz g&uuml;venim, bana, bu tartışmalar yoluyla daha g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir devlete ve daha &ccedil;ağdaş bir demokrasiye sahip olma yolunda b&uuml;y&uuml;k umutlar veriyor.<br />
<br />
Unutmayalım, farklılıkları ayrılık vesilesi g&ouml;rmenin de, birlik ve beraberlikten herkesin birbirinin aynı olduğu bir toplum yapısını anlamanın da bu &ccedil;ağda yeri yoktur.<br />
<br />
Doğal bir durum olan, etnik, dini ve k&uuml;lt&uuml;rel farklılıkları, u&ccedil; ayrılık&ccedil;ı fikirlerin zemini haline getirenler &ccedil;ağın gerisinde duruyorlar demektir.<br />
<br />
Birlik ve beraberlikten herkesin tek tip bir kalıp i&ccedil;inde erimesini anlayanlar da, &ccedil;ağın ruhuna aykırı davranıyorlar demektir.<br />
<br />
T&uuml;rkiye&rsquo;de bug&uuml;n tartışılan sorunların b&uuml;y&uuml;k bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;, demokrasinin yetersiz uygulanmasından kaynaklanmış sorunlardır. O halde &ccedil;&ouml;z&uuml;m demokrasimizin standartlarını y&uuml;kseltmektir. Cumhuriyetimizin ilelebet payidar olmasının yolu da demokrasiyi g&uuml;&ccedil;lendirmekten ge&ccedil;mektedir.<br />
<br />
Siyasi bilincin ve demokrasinin yetkin olduğu bir toplumda, &lsquo;&ccedil;eşitlilik i&ccedil;inde birlik&rsquo; ilkesi, o &uuml;lkenin kuvvet kaynağı olur. Birliğimiz ve dirliğimiz farklı nehirlerle beslenen ve g&uuml;&ccedil;lenen bir okyanus haline gelir.<br />
<br />
Kendi vatandaşlarını tek bir kalıp i&ccedil;inde erimeye zorlayan &uuml;lkelerin, en başta kendi birlik ve dirliklerine zarar verdikleri gibi, d&uuml;nya sahnesinde de ciddiye alınmadıklarını g&ouml;r&uuml;yoruz.<br />
<br />
Etnisite ya da din adına kamplaşarak birlik fikrinden uzaklaşan toplumlar da b&uuml;y&uuml;k acılarla y&uuml;zleşmek zorunda kalıyorlar. Bunu g&ouml;rmek i&ccedil;in fazla uzaklara da bakmaya gerek yoktur. Sınırlarımızın hemen &ouml;tesinde yaşananlar herkes i&ccedil;in ibret vesilesi olmalıdır.<br />
<br />
T&uuml;rkiye &ccedil;ağdaş bir &uuml;lke olarak farklılıklara saygı temelinde kendi sorunlarını kendisi &ccedil;&ouml;zebilecek sağlam bir siyasi k&uuml;lt&uuml;re ve engin bir devlet tecr&uuml;besine sahiptir.<br />
<br />
Sayın Başkan,<br />
<br />
Değerli Milletvekilleri,<br />
<br />
&Ouml;nemle dikkatlerinize sunmak istediğim bir husus da şudur: Birbirinden farklı ve karşıt d&uuml;ş&uuml;ncelerin bulunduğu ortamlarda karar alma mekanizmasının belli d&uuml;zeyde uzlaşmayı gerektirdiği de a&ccedil;ıktır. Demokratik rejimlerin doğası bunu gerektirir.<br />
<br />
Ş&uuml;phesiz, uzlaşma b&uuml;t&uuml;n fikirlerin ortalamasını almak değildir. &Ouml;yle olsaydı se&ccedil;im yapmanın, belli aralıklarla milletin iradesine m&uuml;racaat etmenin, h&uuml;k&uuml;metlerin kurulması sisteminin, devleti y&ouml;netmenin h&uuml;k&uuml;met sorumluluğunda olmasının anlamı kalmazdı.<br />
<br />
Uzlaşmak varolan fikirlerin ortalamasını almak anlamına gelseydi, demokratik rejimin sağlıklı işlemesi a&ccedil;ısından muhalefetin vazge&ccedil;ilmezliğinin ve y&uuml;klendiği denetleme işlevinin de &ouml;nemi olmazdı.<br />
<br />
Oysa her ikisi de demokrasi a&ccedil;ısından gereklidir.<br />
<br />
Devlet ve millet hayatının temel meselelerinde ger&ccedil;ek uzlaşma k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n hakim olması, geleceğe y&ouml;n vermenin tek yoludur. Herkesi ilgilendiren siyasi meselelerde &lsquo;partili&rsquo; olmakla &lsquo;partizan&rsquo; olmak arasındaki &ccedil;izgi kalın bir şekilde &ccedil;izilmelidir. Devletin ve milletin bekasını ilgilendiren b&uuml;t&uuml;n milli sorunlarda aynı hedefe kilitlenmenin yolları aranmalıdır.<br />
<br />
T&uuml;rkiye a&ccedil;ık toplum d&uuml;zeninin gereklerine uygun bir bi&ccedil;imde siyasi alandaki farklı g&ouml;r&uuml;şlerin toplum &ouml;n&uuml;nde rekabet etmesine dayalı demokrasisini g&uuml;&ccedil;lendirmeye devam etmelidir. Siyasi partilerin toplum &ouml;n&uuml;nde bu rekabet temelinde yarışmaları geleceğimiz a&ccedil;ısından &ccedil;ok &ouml;nemlidir.<br />
<br />
Katılımcı demokrasi i&ccedil;in Meclisin ve kamuoyunun verimli bir şekilde ve doğru bilgilendirilmesinin sağlanması da &ccedil;ok &ouml;nemlidir. &Ccedil;&ouml;z&uuml;lmesi beklenen sorunların &ouml;z&uuml; hakkında bilgi sahibi olmak, &ccedil;&ouml;z&uuml;m i&ccedil;in izlenecek y&ouml;ntemin doğru se&ccedil;ilmesi i&ccedil;in gereklidir. Unutmayalım ki bazen usul esasın &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;ebilmektedir<br />
&nbsp;</p>