Cumhurbaşkanı Sezer’in ‘Yaşlılar Haftası’ mesajı

Cumhurbaşkanı Sezer: "Toplum olarak geleceğe güvenle bakabilmemiz için, bugün yaşlılarımızın sorunlarına duyarlı olmalı"

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, “Toplum olarak geleceğe güvenle bakabilmemiz için, bugün yaşlılarımızın sorunlarına duyarlı olmalı, sorunlarının çözümü için başlatılan girişimlere destek vermeliyiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Sezer, Yaşlılar Haftası dolayısıyla yayınlandığı mesajında insan yaşamının her evresinin karşılıklı sevgi, saygı ve anlayışla değer kazanmakta, geçen yılların insana kazandırdığı birikim ve deneyim yaşamı zenginleştirmekte olduğunu belirterek, bireyin çevresinden soyutlanmadan, verimliliğini ve üretkenliğini sürdürebilmesi, yaşamın her evresini olduğu gibi, yaşlılığı da mutlu ve huzurlu geçirmesinin tek koşulu olduğunu ifade etti.

Kişinin bedeninde ve ruhunda oluşan değişikliklerin, günlük yaşamı eskisine oranla güçleştirse de, yaşlıların beklentilerine yanıt verecek uygulamaların tüm toplumun işbirliğiyle yaşama geçirilmesi, yaşlılara karşı olumsuzlukları en aza indirilmesini sağlayacağını kaydeden Sezer, mesajında şu cümlelere yer verdi: “Yaşlılarla sevgi ve saygıya dayalı ilişkiler kurmalı, görgü, deneyim ve birikimlerini paylaşmalı, yaşama etkin biçimde katılmalarına olanak sağlamalıyız. Yaşlılarımıza ilgi ve yakınlık göstermek, gereksinim duydukları desteği vermek ve yardım eli uzatmak, toplum için ne kadar değerli olduklarını anlamalarını ve yaşama sevinçlerini kaybetmemelerini sağlamak, toplumumuzun saygın bireyleri olan yaşlılarımıza karşı ortak sorumluluğumuzdur. Yaşlılarımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi, sosyal güvenlik sistemimizin tüm yaşlılar kapsayacak biçimde genişletilmesi, sağlıktan beslenmeye, barınmadan rehabilitasyona tüm gereksinimlerinin karşılanması, Devletimizin çabalarının yanı sıra tüm yurttaşlarımızın işbirliğini gerektirmektedir. Toplum olarak geleceğe güvenle bakabilmemiz için, bugün yaşlılarımızın sorunlarına duyarlı olmalı, sorunlarının çözümü için başlatılan girişimlere destek vermeliyiz. Başta ailelerimiz olmak üzere çevremizdeki tüm yaşlılara sevgi ve saygımızı göstermeli, onlara geniş ufuklu ve öngörülü yaklaşımlarının yaşamımızı zenginleştirdiğini duyumsatmalıyız. Gönüllü kuruluşlarımızın ve yurttaşlarımızın katkılarıyla, gençlere yaşlılıktan korkmayacakları bir gelecek sunabilmek umuduyla, Yaşlılar Haftası’nda tüm yurttaşlarımıza esenlikler diliyorum”