Cumhurbaşkanının yetkisi azaltılsın

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Cumhurbaşkanlığı yetkilerinin fazla olduğunu belirterek, bu yetkilerin azaltılmasını savunan bir rapor hazırladı.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından yayınlanan “Türk Demokrasi’sinde 130 Yıl (1876-2006) Prof. Dr Bülent Tanör’ün Anısına Türkiye’de Demokratikleşme Perspektifleri 10. Yıl Güncellemesi Raporu”nda, mevcut durumda Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkilerin kısıtlanması gerektiği belirtildi.

Prof. Dr. Zafer Üskül’ün hazırladığı ve Türkiye’nin son 10 yılda demokratikleşme alanında kat ettiği aşamaların değerlendirildiği raporda, mevcut durumda Cumhurbaşkanı’na tanınan yetkilerin bir parlamenter sistemde kabul edilemeyecek kadar geniş olduğu belirtilerek, “Böyle bir denetim yetkisi, Cumhurbaşkanı’na yürütmenin siyasal kanadı üzerinde siyasal bir baskı aracı yaratma potansiyeli taşır” denildi.

Raporda ayrıca, Anayasa Mahkemesi’ne kişisel başvuru hakkının tanınması ve yüzde 10 barajının kaldırılması gibi talepler dile getirildi.