‘Daha kaliteli şehirler için kentsel dönüşüm yapılmalı’

Uludağ Üniversitesi tarafından bu yıl 3.'sü düzenlenen 'Bilgilendirme ve Ar- Ge Günleri'nde 'Dünya'da ve Türkiye'de Kentsel Dönüşüm' tartışıldı.

Uludağ Üniversitesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Bilgilendirme ve Ar- Ge Günleri’nde ‘Dünya’da ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm’ tartışıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Yiğit Evren, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Sam, Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Şube Müdürlüğü Şehir Plancısı Uluay Koçak Güvener, Kaliforniya Üniversitesi’nden Dr. You-Tien Hsing ve İMO Bursa Şube Başkanı Necati Şahin’in konuşmacı olarak katıldığı panelde Dünya’da ve Türkiye’de kentsel dönüşüm olgusu tartışıldı.

Panelde konuşan İMO Bursa Şube Başkanı Necati Şahin, kentsel dönüşüm’ün depreme hazırlık, doğal afetlerden en az zararla çıkmak, daha kaliteli, daha ferah, daha temiz, daha estetik ve daha insancıl kentler için yapılması gerektiğini söyledi. Kentsel dönüşüm için altyapı, ulaşım, çevre, sosyal yaşam, ekonomik ve fiziksel planlamanın kaçınılmaz olduğunu ifade eden Şahin, plansız yapılan kentsel dönüşüm projelerinin geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağını söyledi. Kentsel dönüşüm yasasının önemine de değinen Şahin, yasada olması gereken özellikleri de şöyle sıraladı. “Kentsel dönüşüm yasası; planlama, genel bütçeden kaynak sağlanması, özel hukuk sistemi, özel kamulaştırma sistemi, yeni yerleşim alanları yerine çöküntü bölgelerinin yerleşime açılması, kamuya ait mülklerin etkin olarak kullanılması, ilgili kamu kurumlarının proje süresince meydana getireceği ortak bütçeli organizasyon konu başlıklarını kapsamalıdır.” Planlama sürecinin yanı sıra kentsel dönüşüm alanlarındaki alınacak kararlar, halk tarafından da kabul görmeli ve desteklenmelidir diyen Şahin, yapılacak işler konusunda halkın ikna edilmesinin ve zorunluluklarının anlatılmasının, dönüşümün sağlıklı olması için şart olduğunu belirtti.

Şahin, kentsel dönüşümün muhakkak sosyal programlarla desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Sosyal programlarla beslenmemiş hiçbir kentsel yenileme uygulamasının başarıya ulaşma şansı yoktur. Ayrıca dönüşüm sağlam bir kentsel politika ve stratejik planlama çerçevesinde kurgulanmalıdır. Kent kimliği ve mimari gelenekler göz önünde bulundurularak kent silueti ve panoramasına değer verilmelidir. Aksi takdirde sadece konut alanlarının ıslahından ileriye gidemez.” dedi. Şahin kentsel dönüşümün önündeki en büyük engellerden biri olarak meslek yasalarını işaret ederken, imar kanunu, yapı denetimi hakkındaki kanun, müteahhitlik yasası, kamu ihale yasası ve ulaşım ana planı kanunlarının da güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında Bursa’daki kentsel dönüşüm uygulamalarına da değinen Şahin, özellikle Doğanbey, Gürsu Dışkaya, Yıldırım Belediyesi’nin Akçağlayan’da uyguladığı ve 7 mahallede uygulamak istediği kentsel dönüşüm projelerini eleştirdi. Şahin Doğanbey’in sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin en kötü kentsel dönüşüm örneği olduğunu söylerken projenin Bursa’nın kent kimliği ve tarihi dokusuyla taban tabana zıt olduğunu belirterek düzgün ve yaşanılır şehirler inşa edemeyen milletlerin tarihe not düşemeyeceğini ifade etti.