Danimarka’dan vize müjdesi!

Danimarka Yabancılar Bakanlığı, geçici görev, sergi açmak ya da konser vermek amacıyla ülkeye gelenler, sporcular ve TIR şoförlerinden vize alınmayacağını açıkladı. Karar, Türkler arasında sevinç yarattı.

Danimarka Yabancilar Bakanlığı tarafından DHA’ya yapılan açıklamada, bundan böyle geçici görevli montajcı, sergi açmak ya da konser vermek için gelen sanatçılar, soporcular, iş anlaşması yapmaya gelen iş adamları ve TIR şoförleri gibi meslek sahiplerinden vize alınmayacağı bildirildi. 19 Şubat 2009 tarihli Avrupa Adalet Divanı kararlarına uyulacağını bildiren Yabancılar Bakanlığı kararın orjinalini DHA’ya gönderdi. Karar, Türk vatandaşları arasında da sevinçle karşılandı.

Türk Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, ‘Biz uzun süredir Danimarka makamlarıyla yazışıyor ve görüşmeler yapıyorduk. Yaptığımız girişimlerin olumlu sonuç vermesine Türk halkı adına çok sevindik“ denildi. Türk asıllı Sosyalist Halk Parti Milletvekili Özlem Sara Çekiç de ‘Karar herşeyden çok Danimarka’nın işine yarayacak. Bundan böyle iki ülke arasında, sosyal, kültürel, sportif ilişkilerin yanısıra iş ilişkileri de gelişecek. Karar geçte olsa doğru bir karardır. Zaten biz Sosyalist Halk Partisi olarak hükümete Avrupa Adalet Divanı kararlarına uyması için baskı yapıyorduk. Türk halkı adına çok sevindim’ dedi.

AVRUPA’DA VİZESİZ DOLAŞIM İÇİN ATILMIŞ ÖNEMLİ BİR ADIM

Danimarka’da yaşayan Türkler de karar metnini incelerken, bundan böyle Türkiye’den daha çok sanatçının gelebilmesi, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin artması sayesinde memleket hasretlerini daha çok gideceklerini belirterek vizeden muaf olacak Türkler adına sok sevindiklerini söylediler. Türkler, Danimarka hükümetinin Avrupa Adalet Divanı kararlarına oyun eğmesine sevindiklerini belirterek, ‘Bu karar Türklerin Avnupa’da vizesiz dolaşma hakkı için atılmış önemli bir adımdır“ dediler.

Karar metni aynen şöyle:

Danimarka’ya hizmet sunmak için gelen Türk vatandaşlarına vize muafiyeti

Türkiye’de yaşayan ve çalışan Türk vatandaşları, kısa süreli hizmet sunmak için Danimarka’ya vizesiz giriş yapabilirler.

Bu sonuç, 19 Şubat 20091 tarihli Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nda kararlaştırılmıştır. Avrupa Topluluğu Adalet Divanı 1973’de Türkiye ile ortaklık anlaşması yapılması nedeniyle, üç aydan az bir süre için hizmet sunmak amaçlı gelen Türk vatandaşları, Danimarka’ya girişte vize şartı aranmayacağı şeklinde belirlemiştir.

Vize muafiyeti sadece hizmet sunmak isteyen Türk vatandaşları için geçerlidir. Hizmet sunan bir kişi, ücret karşılığı, geçici ve kısa vadeli olarak, başka bir kişi için – işveren ilişkisi olmadan – görev yapan bir kimsedir.

Danimarka’da bir yabancının çalışma izni olmadan çalışması Danimarka kanunlarına aykırıdır. Ancak yabancılar kararnamesinin 29. maddesi gereğince bir dizi işlerde çalışma izninin gerekmediği belirtilmiştir.

Hangi hizmet sağlayıcılarının çalışma izninden muaf olduklarını ayrıntılarıyla burada görebilirsiniz. Bu yüzden bir Türk vatandaşı Danimarka’ya giriş yapmadan önce, sunmak istediği hizmetin Yabancılar Kararnamesi’nin 29. maddesinin kapsamına girip girmediğini veya sunmak istediği hizmetin, çalışma izni gerektirip gerektirmediğini araştırmalıdır. Eğer çalışma izni gerektiren bir durum söz konusu ise kişinin Danimarka’ya giriş yapmadan önce çalışma iznini almış olması gerekiyor.

Schengen kurallarına göre vizesiz bulunma süresi 3 aydan fazla olamaz. Eğer Türk vatandaşı tarafından sunulacak hizmet 3 aydan fazla sürecekse, vize muafiyeti ülkeye giriş sebebi gösterilemez. Bu durumlarda, Türk vatandaşının Danimarka’ya giriş yapmadan önce Yabancılar Dairesi’ne (Udlændingeservice) çalışma izni başvurusunda bulunması gerekir.

www.nyidanmark.dk/arbejde sitesinde kimlerin oturma ve çalışma izni alabileceğini ve başvuru prosedürleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Aile ziyareti, turistik ve benzeri sebeplerle Danimarka’ya ziyaret yapmak isteyen Türk vatandaşları, giriş ve kalma için vize şartı halen aranmaktadır.

Örnekler

1) Bir Türk vatandaşı Danimarka’da yaşayan aile/arkadaşlarını ziyaret etmek istiyor. Ziyaret 3 aydan az sürecektir. Türk vatandaşı, Danimarka’ya bir hizmet sunmak için gelmiyor ve bu yüzden Danimarka’ya girişinde vize muafiyetinden faydalanamaz. Bu yüzden bahsedilen kişi, Danimarka’ya giriş yapmadan önce Schengen vizesi için başvuru yapmış olmalı ve vize almış olması gerekir.

2) Bir Türk vatandaşı – Türkiye’de bir şirket adına – bir makineyi kurmak için Danimarka’da bulunan bir şirkete gönderilir (tesisatçı). Görev yaklaşık 1 ay sürecektir. Türk vatandaşı Danimarka’ya bir hizmet sunmak için gideceğinden dolayı Danimarka’ya girişinde vize şartından muaftır. Üstelik bu sunulacak hizmet Yabancılar Kararnamesi’nin 29. maddesinin, 2. kısmı (no. 4) kapsamındadır ve bundan dolayı Türk vatandaşı Danimarka’ya vizesiz ve çalışma izni olmadan giriş yapıp, hizmetini sunabilir.

3) Bir Türk vatandaşı – Türkiye’de bir şirket adına – bir makineyi kurmak için Danimarka’da bulunan bir şirkete gönderilir (tesisatçı) ve görev 3 aydan fazla sürecektir. İşin 3 aydan fazla sürmesi nedeniyle bu kişi vize muafiyetinden faydalanamaz. Bu durumda, Türk vatandaşı Danimarka’ya giriş yapmadan ve hizmetini sunmadan önce, oturma ve çalışma izni için başvuruda bulunmuş olması gerekiyor.

Dokümantasyon

Vize şartından muaf olan bir Türk vatandaşı 3 aydan az bir süre için Danimarka’ya bir hizmet sunmak için gidecekse, Danimarka’ya giriş şartı olarak Türk vatandaşı olduğunu, Türkiye’de yasal olarak kurulmuş iş yeri sahibi olduğunu veya yasallara uygun kurulmuş iş yerinde işçi olarak çalıştığını gösterir belgeyi, Danimarka sınır kontrolünde göstermelidir. Aynı zamanda Danimarka’da bir hizmet sunmak için geldiğini de belge ile gösterebilmelidir.

Bu yüzden, sınır kontrolü dokümantasyon olarak şu belgeleri isteyebilir:

Şirketin Türkiye’deki yasal olarak varlığını ve şube ilişkisini gösteren bir belge (örneğin tescil belgesinin bir nüshası) ve Türkiye’de yasal olarak kurulmuş bir işyerinde çalıştığına dair (eğer başvuranın kendine ait bir işyeri yoksa) dokümantasyon (örneğin işyeriyle olan iş sözleşmesinin bir nüshası veya kişinin şirket kimlik kartını göstererek), ayrıca başvuru yapan kişinin Danimarka’da bir hizmet sunmak için geldiğine dair belge (örneğin sipariş onay nüshasını göstererek).

Diğer ülkelerden geçiş

Danimarka’nın özel vize muafiyetinden faydalanmak isteyen Türk vatandaşlarının dikkat etmesi gereken bir husus vardır; bir Türk işyeri adına bir hizmet sunmak için Danimarka’ya gidecekse, Danimarka için geçerli olan özel vize muafiyeti, diğer Schengen ülkeleri için geçerli değildir – Almanya hariç. Eğer hizmet sunmak isteyen Türk vatandaşı Danimarka’ya giderken diğer Schengen ülkelerinden geçecekse, diğer Schengen ülkelerine vize başvurusu yapması gerekmektedir, aksi takdirde kişi vize eksikliği yüzünden ülke sınırında reddedilir.

Bu durum, başvuranın hizmet sunmak amacıyla Danimarka’ya gitmek istediğini yukarıda bahsedilen belgeler ile gösterebilmesine rağmen geçerlidir.