Danıştay’dan Erdoğan’a sert yanıt

Danıştay, verdiği kararların icraatlarını engellediğini söyleyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sert bir yanıt verdi.

Emekliye ayrılan Başkan Ender Çetinkaya’nın yerine geçecek ismi belirlemek üzere dün yapılan seçimde bir isim üzerinde uzlaşamayan Danıştay üyeleri, Erdoğan’ın sözlerine karşı yapılacak açıklama konusunda oybirliğine vardı. Danıştay Genel Kurulu’nun oybirliğiyle kabul ettiği açıklama şöyle:
“Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimseyen, ayrı bir idari yargı sistemini öngören ve bu bağlamda Danıştay’a, yüksek mahkeme olarak anayasasında yer veren Türkiye Cumhuriyeti’nde yasama, yürütme ve yargının birbirlerini engel olarak görmeleri ne demokratik teamüllerle ne de hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaktadır.
Danıştay kurulduğu günden bugüne, 138 yıldır, hukuka bağlı devlet idealinin gerçekleşmesinde, anayasal konumunun gereği olan hukuka uygunluk denetimini noksansız yapmakta ve bu görevini sürdürürken yalnızca hukukun üstünlüğünü hedeflemektedir. Ancak hukukun üstünlüğü hedefinin yalnızca yargı organlarınca değil yürütme organı tarafından da benimsenmesi zorunlu olup, bu hedefe ulaşılabilmesi yürütme organının kendisini hukukla bağlı sayması, hukuku içine sindirmesi ve tüm uygulamalarını bu çerçevede yapmasına bağlıdır.
Belli platformlarda özenli bir üslupla tartışılması mümkün olan yargı kararlarının siyasi tartışmalara konu edilmesi düşünülemez. Sayın Başbakan’ın Müteahhitler Birliği Genel Kurulu’ndaki konuşmasında Danıştay’ı icraatına engel sayması, yürütme organının işlevi ve Danıştay’ın anayasal konumuyla bağdaşmamaktadır.”