Danıştay’dan MEB’e fren

Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Pedagojik Formasyon Kursu açılacağına ilişkin genelgesi ile genelgeye istinaden valiliklere gönderilen işlemin yürütmesini, idarenin savunması alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar durdurdu.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), ”Talim ve Terbiye Kurulu kararı ile öğretmenliğe kaynak gösterilen Fen-Edebiyat Fakültesi’nden mezun olup, asıl görevi özel okul veya dershanelerde olan uzman öğreticilere pedagojik formasyon kursu düzenlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları
Genel Müdürlüğü’nün genelgesi ile bu genelgeye istinaden 81 il valiliğine gönderilen 24 Şubat 2006 günlü ve 51 bin 569 sayılı işlemin” iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığı davada
ilk karar verildi.

Danıştay 8. Dairesi, ”uyuşmazlığın niteliğine ve davanın durumuna göre, yürütmenin durdurulmasına ilişkin isteğin davalı idarenin
savunması alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar kabulüne” oy birliğiyle karar verdi.

Davalı MEB, İdari Yargılama Usulü Yasası’na göre 30 gün içinde savunmasını verecek. Bundan sonra Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün
yürütmenin durdurulması istemini yeniden görüşecek.

Davalı MEB, savunmasını vermeden önce de bu karara itiraz edebilecek. Bu itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

YÖK’ün dava dilekçesinde, Anayasa’nın 131. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 43/b maddesine atıfta bulunularak, bu
maddeler uyarınca öğretmenlik mesleğinin kazanılmasına yönelik eğitim ve düzenlemelerin, yükseköğretim kurumları ile YÖK’ün yetkisi
dahilinde olduğu vurgulanmıştı.

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ’NDE DE YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Danıştay, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Açıköğretim Lisesi’ne yeni kayıtlar yapılabileceğine ilişkin 1 Mart 2006 tarihli işleminin yürütmesini, davalı idareden savunma alıp yeniden bir karar verinceye kadar durdurdu.

YÖK, ”MEB’in Açıköğretim Lisesi’ne yeni kayıtlara ilişkin 1 Mart 2006 günlü işleminin Danıştay 8. Dairesi’nce Açıköğretim lisesi Yönetmeliği’nin bazı maddelerine ilişkin verilen 7 Mart 2006 günlü yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararını etkisiz bırakmaya yönelik olduğunu” öne sürerek, iptali ve yürütmesinin durdurulması için dava açmıştı.

Danıştay 8. Dairesi, söz konusu işlemin yürütmesini, MEB’den savunma alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar durdurdu. Davalı MEB, İdari Yargılama Usulü Yasası’na göre 30 gün içinde savunmasını verecek. Bundan sonra Danıştay 8. Dairesi, YÖK’ün yürütmenin durdurulması istemini yeniden görüşecek.

Davalı MEB, savunmasını vermeden önce de bu karara itiraz edebilecek. Bu itirazı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.