Danıştay’ın ‘AIDS’ kararı

Danıştay, Sağlık Bakanlığı'nın AIDS'e yakalanan Y.O'ya tazminat vermesi gerektiğine karar verdi.

Y.O’nun avukatı Mehmet Emin Keleş, ”Danıştay 10. Dairesi’nin verdiği kararla, Sağlık Bakanlığı’nın ‘denetim görevini yapmadığı’ gerekçesiyle Y.O’ya tazminat ödemesine karar verildi.” dedi. Keleş, bundan sonra İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin vereceği tazminat kararını beklediklerini ifade etti.
Kızılay’dan 1996 yılında verilen kanla AIDS hastalığına yakalanan Y.O’nun ailesi 1997 yılında olaydan sorumlu tutukları Kızılay ve Sağlık Bakanlığı hakkında dava açtı. Aynı yıl mahkeme Kızılay’ın 45 milyar lira tazminat ödemesine karar verdi. Ancak 10 yıldır Sağlık Bakanlığı’na açılan davanın sürdüğünü dile getiren avukat Mehmet Emin Keleş, ”İzmir 4. İdare Mahkemesi, Bakanlığın denetim görevini yapmayarak hizmet kusuru işlediğini tespit etti. Ancak ailenin Kızılaydan tazminat aldığı için tazminat istemi reddedildi.” dedi.

Sağlık Bakanlığı’na açılan davanın makul süreyi aştığından dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne dava açtıklarını belirten Keleş, ”Devletten 4 milyon YTL’lik tazminat istenmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde dava henüz devam ederken, bu kez Danıştaydan, aile için müjdeli haber geldi. Sağlık Bakanlığı’nın denetim görevini yapmayarak, küçük Y.O’nun çağın vebası AIDS hastalığına yakalanmasında hizmet kusuru işlediği ve aileye tazminat ödemesi gerektiği belirtildi. Şimdi Danıştay kararı sonrasında İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin vereceği tazminat kararını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Keleş, Danıştay’ın kararında şu ifadelerin öne çıktığını söyledi: ”Davacıların oğlunun hastanede tedavi edildiği sırada AIDS virüsü bulunan kandan dolayı hastalık kapmasında Kızılay Genel Müdürlüğü’nün kusurunun bulunduğu tespit edilerek aleyhine manevi tazminata hükmedilmesinin, davalı idarenin kusurunun irdelenmesine ve kusuru bulunduğu takdirde hizmet kusuru ilkesine göre meydana gelen zararları tazminine engel bulunmamaktadır. Olayda kusuru bulunan bir kuruluşun tazminata mahkum olması sebebiyle aynı olay nedeniyle kusurlu olan diğer idare aleyhine tazminata hükmedilmemesi, idarenin hukuki sorumluluğu kavramıyla bağdaşmamaktadır. Açıklanan nedenlerle İzmir 4. İdare Mahkemesi’nin kararının bozulmasına, dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere anılan mahkemeye gönderilmesine, oy birliğiyle karar verildi.”