Demirel Erbakaban’ı o dönem takip ettirmiş

Komisyonun belgelerinde Demirel ile ilgili bir gerçeğe ulaşıldı.

<p>
<br />
Darbeleri Araştırma Komisyonu&#39;nun &ccedil;alışmalarından rahatsız olan 9. Cumhurbaşkanı Demirel&#39;in, 28 Şubat&#39;ta imam hatip mezunu b&uuml;rokrat ve &ouml;ğrenci avına &ccedil;ıktığı, d&ouml;nemin başbakanı Erbakan&#39;ı da adım adım takip ettirdiği belirlendi.<br />
<br />
9. Cumhurbaşkanı S&uuml;leyman Demirel&#39;in, 28 Şubat s&uuml;recinin araştırılmasından duyduğu rahatsızlığın nedenini Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu belgeleri g&ouml;zler &ouml;n&uuml;ne serdi. Komisyona Cumhurbaşkanlığı&#39;ndan gelen belgeler, &ouml;nceki g&uuml;n &quot;28 Şubat&#39;ta yaptığım her şey kanunlara uygundur&#39; a&ccedil;ıklaması yapan Demirel&#39;in, İ&ccedil;işleri ve Milli Eğitim bakanlıkları başta olmak &uuml;zere hemen her kurumdan İHL ve ilahiyat fak&uuml;ltesi k&ouml;kenli vali, kaymakam ve yargı mensuplarının isimlerini istediğini ortaya &ccedil;ıkardı. Belgelere g&ouml;re Demirel, bu listelerle MGK toplantılarına getirerek her fırsatta iktidarı ve Refahyol h&uuml;k&uuml;metinin Başbakanı Necmettin Erbakan&#39;ı askerler karşısında sıkıştırmaya &ccedil;alıştı.<br />
<br />
İHL MEZUNU SBF&#39;LİLERİN DE LİSTESİNİ İSTEDİ<br />
<br />
Demirel&#39;in talimatıyla yapılan fişlemelerinin başta Ankara &Uuml;niversitesi Siyasal Bilgiler Fak&uuml;ltesi&#39;de (SBF) okuyanlar olmak &uuml;zere İHL k&ouml;kenli &uuml;niversite &ouml;ğrencilerine kadar uzandığı da belirlendi. SBF Dekanı Celal G&ouml;le&#39;nin K&ouml;şk&#39;e g&ouml;nderdiği cevabi yazıda, &quot;Fak&uuml;ltemizin &ouml;ğretim &uuml;yeleri, &ouml;ğrencilerimizi geldikleri liselere g&ouml;re bir ayırıma tabi tutmaya ve bu konuda değerlendirmeler yapmaya karşıdır. &Ouml;ğrenciler hepimiz i&ccedil;in eşittir. Ancak, İHL mezunlarının fak&uuml;ltemizdeki sayıları konusunda ger&ccedil;eğe aykırı olarak yapılan spek&uuml;lasyonlar, bir a&ccedil;ıklama yapılmasını zorunlu hale getirmektedir&quot; denilirken, 1991-1996 yılları arasında İHL okullarından gelen &ouml;ğrencilerle ilgili bilgilere yer verildiği belirtildi.<br />
<br />
BAŞBAKANLA G&Ouml;R&Uuml;ŞME K&Ouml;ŞK&#39;E RAPOR EDİLMİŞ<br />
<br />
Araştırma Komisyonu raporunda MİT tarafından Demirel&#39;e verilen brifingler dikkat &ccedil;ekerken teşkilatın K&ouml;şk&#39;e sunduğu belgelerin 800&#39;e yakının &quot;irtica&quot; ile ilgili olduğu belirtildi. Ayrıca, d&ouml;nemin MİT M&uuml;steşarı S&ouml;nmez K&ouml;ksal&#39;ın Başbakan Erbakan ile yaptığı g&ouml;r&uuml;şmenin i&ccedil;eriğini de yazılı olarak Demirel&#39;e ulaştırdığı ortaya &ccedil;ıktı. Bu olay belgelerde, ş&ouml;yle yeraldı: &quot;21 Şubat 1997&#39;de Genelkurmay Başkanı ve MİT M&uuml;steşarı Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret ettiler. Aynı g&uuml;n, 28 Şubat 1997&#39;de yapılacak olan MGK toplantısında g&uuml;ndeme getirilecek taslak &#39;İrticai Faaliyetler Raporu&#39; ve Başbakanın MİT M&uuml;steşarına s&ouml;ylediklerini ihtiva eden iki sayfalık bir rapor m&uuml;steşar tarafından Sayın Cumhurbaşkanına takdim edildi.&quot;<br />
<br />
ASKERİN TEKLİFİNİ BİLE AZ BULDU<br />
<br />
Meclis Darbe Komisyonunun dikkat &ccedil;ektiği bir başka gelişme ise Demirel&#39;in 28 Şubat&#39;taki rol&uuml;n&uuml; daha net olarak ortaya &ccedil;ıkardı. Tankların Sincan&#39;da y&uuml;r&uuml;t&uuml;lmesinden g&uuml;nler &ouml;nce askerlerce hazırlanan raporu yetersiz bulan Demirel&#39;in, &ouml;nerilerin yeniden d&uuml;zenlenmesi i&ccedil;in geri g&ouml;nderdiği belirlendi. Bu olay da askeri belgelerde şu ifadelerle yer aldı: &quot;24 Şubat 1997&#39;de Sayın Cumhurbaşkanı ile biraraya gelerek raporları değerlendirdik. MGK&#39;de takdim edilecek olan raporun 28. sayfasından başlayan &#39;&Ouml;neriler&#39; maddesini zayıf bularak, maddeye getireceğimiz &ouml;neriler &uuml;zerinde &ccedil;alıştık.&quot;<br />
<br />
4 AYRI KOMİSYON KURULSUN<br />
<br />
Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu &ccedil;alışmalarını tamamlayarak raporunu hazırladı. Bin 404 sayfalık raporun &ouml;neriler kısmında 20 adet &ouml;neri getiriliyor.<br />
<br />
Bu b&ouml;l&uuml;mde darbe mağdurlarından &ouml;z&uuml;r dilemeye y&ouml;nelik hukuksal &ccedil;er&ccedil;eve, MGK&#39;nın sivilleştirilmesi, Genelkurmay&#39;ın Milli Savunma Bakanlığı&#39;na bağlanması, jandarmanın sivilleştirilmesi, askeri yargının kaldırılması, Ordu Yardımlaşma Kurumu&#39;nun (OYAK) ayrıcalıklarının kaldırılması, TSK İ&ccedil; Hizmet Kanunu 35. maddenin değiştirilmesi, mal varlıklarına el konulan STK&#39;ların mallarının iadesi gibi talepler yer alıyor. Sonu&ccedil;lar B&ouml;l&uuml;m&uuml;&#39;nde ise milletvekillerinin talepleri bulunuyor. Ger&ccedil;ekleri Araştırma Komisyonu kurulmasıni isteyen komisyon &uuml;yeleri Darbe Mağdurları, Siyasi Cinayetler, Kanlı 1 Mayıs olayları, Maraş, Malatya ve &Ccedil;orum olayları, &Ouml;zel Harp Dairesi-Gladio-Kontrgerilla-JİTEM adıyla bilinen oluşumların araştırılması i&ccedil;in 4 ayrı Meclis araştırma komisyonun kurulmasını &ouml;neriyor.</p>
<p>
ROTAHABER</p>