Dershanelerin kapatılmasından Ordulu işadamları da rahatsız

Ordu'da 1995 yılında faaliyetine başlayan, bünyesinde 244 işadamı ve sanayiciyi barındıran Ordu İşadamları Derneği (ORİŞAD) dershanelerin kapatılmasına yönelik çalışmaları eleştirdi.

Ordu’da 1995 yılında faaliyetine başlayan, bünyesinde 244 işadamı ve sanayiciyi barındıran Ordu İşadamları Derneği (ORİŞAD) dershanelerin kapatılmasına yönelik çalışmaları eleştirdi. ORİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Erbaş, dershanelerin ihtiyaçtan doğduğunu, bu ihtiyaçların ortadan kaldırılmadan kapatmanın mantıklı olmadığını söyledi.

    Erbaş, ‘Bildiğiniz gibi özel dershaneler birer ticari işletmelerdir, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtiyaçtan, arz talep değişimine bağlı olarak doğmuştur. Gerek okullarda verilen eğitimlerin yetersizliği, gerekse sınav sistemindeki çarpıklıklar dershanelerin doğuşunun en büyük sebebidir. Kaldı ki bu müesseseler sadece Türkiye’de değil Avrupa, Amerika, Çin olmak üzere ve dünyanın birçok ülkesinde vardır. Bu ve benzeri sebepler akılcı ve reel politikalarla ortadan kaldırılmadıkça bu sorunu çözmek mümkün görülmemektedir. Bırakınız normal okullarda okuyan öğrencileri, eğer Fen lisesinde ve özel okullarda okuyan gençlerimizin hepsi de dershaneye gitmek zorunda hissediyorsa herhalde bunda dershanelerin bir kabahati yoktur. Bu nedenle dershaneleri doğuran sebepleri ortadan kaldırmadan dershaneleri kapatmaya kalkmak mantıklı ve akılcı bir davranış değildir.” şeklinde konuştu.

    Dershanelerin birer KOBİ olduğunu vurgulayan Bekir Erbaş, dershanelerin birkaç istisna dışında, öğretmenler tarafından az sermayeyle kurulduğunu, yoğun emekle çalışan küçük işletme, KOBİ olduğunu söyledi.
Dershanelerin 75 ayrı sektöre ekonomik katkı sağladığını belirten işadamı Erbaş, “Dershaneler eğitim sektörünün dışında, dolmuştan büfeye, lokantadan kırtasiyeye, turizmden konaklamaya kadar 45 farklı sektörde faaliyet gösteren esnaf, tüccar ve sanayicilere katkı sağlıyor. Kapatma girişimi, dünyanın ekonomik krizlerle boğuştuğu bir dönemde özellikle küçük esnafı olumsuz bir şekilde etkileyecektir.” diye konuştu.