DES: Milli eğitim teftiş sisteminde çift başlılık kaldırılmalıdır

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, "Milli eğitimde teftiş sistemindeki çift başlılık kaldırılmalı, denetim yeniden yapılandırılarak, etkililiği artırılmalıdır.

Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Milli eğitimde teftiş sistemindeki çift başlılık kaldırılmalı, denetim yeniden yapılandırılarak, etkililiği artırılmalıdır.” dedi

Gürkan Avcı, yazılı değerlendirme yaparak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mevcut denetim birimlerini merkeze bağlı olarak tek çatı altında ‘Eğitim Müfettişliği’ unvanıyla birleştirerek, denetim elemanlarının uygun görülen illerde kurulacak çalışma merkezlerinde istihdamını öngören kanun tasarısını memnuniyetle karşıladıklarını ve sendika olarak desteklediklerini söyledi.
Avcı, “Onlarca yılın ihmali ile bugüne kadar gelen kronikleşmiş eğitim denetimi sistemi sorununun çözülmesi için sendika olarak çeşitli platformlarda gayret ve çalışmalarımız oldu. Bakanlığın hazırladığı kanun tasarısının biran önce yasalaşamasını ve müfettiş arkadaşlarımızın beklentilerinin karşılanmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

” YÜKSEK VERİM ODAKLI BİR DENETİM SİSTEMİ”

Kanun tasarısının yasalaşması ile uzmanlığı ön plana çıkaran, az sayıda ve donanımlı denetim elemanı ile yüksek verim odaklı bir denetim sistemi kurulması gerektiğini söyleyen Gürkan Avcı, “Yeni denetim sisteminin eğitim yönetimine ve eğitimin kalitesine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” dedi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni yönetim anlayışına ve kamuoyu beklentilerine uygun olarak yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydeden Avcı, şunları söyledi:
“Bakan Ömer Dinçer dönemiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nın politika, amaç ve hedeflerinde yeni yöntem ve yaklaşımlar benimsenmiş, aynı işi yapan birimler tek elde toplanmıştı. Ortaya çıkan yeni yönetim anlayışı ve politikalar, denetim sisteminin de gözden geçirilmesini ve yeni anlayışa göre bütüncül bir yaklaşımla yapılandırılmasını zorunlu kılmaktaydı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki mevcut çok başlı denetim sistemi; Denetim birimleri arasında görev dağılımı kargaşasına neden olmaktadır. Denetim birimleri arasında yetki ve görev çakışmasına sebebiyet vermektedir. Ülke genelinde denetim elemanı kaynağının dengeli dağılımı, etkin ve verimli kullanımı sağlanamamaktadır.
İşlevsel olmayan denetim yöntemleriyle denetimlere halen devam edilmektedir. Denetim yapısının bu haliyle, etkin ve kaliteli denetim hizmetinin sunulmasına, sistemin uyum içerisinde işletilmesine imkân vermemekte, kaynak israfına ve çalışma barışının bozulmasına neden olmaktadır. Denetim birimleri arasında uygulama birliği bulunmamaktadır. Geleneksel, alışılmış müfettiş unvanı yerine getirilen ve daha çok şirketlerde holdinglerde kullanılan denetçi/denetmen unvanları denetim elemanlarınca ve eğitim kamuoyunda kabul görmemiştir.
15., 17., 18., Milli Eğitim Şura Kararları, Milli Eğitim Bakanlarının hazırladığı kanun tasarıları, eğitim bilimcilerin görüşleri, TBMM araştırma raporları, eğitim öğretim ve bilim iş kolundaki sivil toplum kuruluşlarının olumlu görüş ve talepleri denetimde bütünlüğü önermektedir. Her branştan donanımlı, alanında uzmanlaşmış denetim elemanlarınca denetim hizmetinin sunulabilmesi için çalışma merkezleri her ilde değil büyükşehir statüsündeki illerde kurulmalıdır.”