Devlet memurları hastanelerden sevksiz yararlanacak

Memurların, sağlık kuruluşlarından sevksiz yararlanmasına olanak sağlayan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin” 13. maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklikle, devlet memurlarının yurt içindeki sağlık kurum ve kuruluşlarına, hasta yollama kağıdı olmaksızın müracaat edebilecekleri kaydedildi.

Bu konuya dair esas ve usullerin Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca, tedavi yardımına ilişkin uygulama tebliğleri ile belirleneceği bildirildi.