Devlet memuruyla barıştı

Devletin 20 bin 543 memuruyla "barışmasını" sağlayan disiplin cezalarının affı yasası TBMM’de kabul edildi.

Tasarı son bir yıl içinde iki kez Genel Kurul’a kadar gelmiş, ancak çeşitli gerekçelerle görüşülememişti. Yasa, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile askeri hakimleri ise kapsamıyor.

21 YILDA 4 YASA

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Yasa Tasarısı Genel Kurul’un 5 buçuk saatlik çalışmasının ardından kabul edilerek yasalaştı. Anavatan Partisi mahkeme kararına rağmen, Hazine yardımlarının ödenmemiş olmasının, partili milletvekillerince sıklıkla dile getirilmesi, AKP’lilerce eleştirilince tansiyon zaman zaman yükseldi. Tasarının görüşmelerinin sonunda ANAVATAN Grup Başkanvekili Süleyman Sarıbaş’ın, “Bu parayı Salih Kapusuz’un babası ödemeycek” demesi üzerine, Kapusuz ANAVATAN Grubu’na doğru hamle yapınca bağırışmalar ve itişmeler yaşandı. Daha önce 25 Aralık 1985, 18 Haziran 1992 ve 28 Ağustos 1999 tarihlerinde benzeri biçimde üç yasa kabul edilmişti.

ÖZLÜK HAKLARI VE MAAŞI ETKİLEMEYECEK

Memurların umutla beklediği yasaya göre Bülent Ecevit döneminde çıkarılan af yasasından sonraki dönemi kapsayacak şekilde, 23.4.1999 ila 14.2.2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilecek. Ancak bu af ilgili kişiler için özlük ve parasal haklar açısından bir talep hakkı doğuramayacak. Bu kişilerin sicil dosyalarındaki disiplin cezası kayıtları, başvuruya gerek kalmaksızın kendiliğinden dosyadan çıkartılacak.

MAHKEMEYE GİTMİŞ OLANLAR NE YAPACAK?

Aldıkları disiplin cezalarını idare mahkemelerine götürmüş olanlar ise yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde ilgili mahkemeye başvurarak davanın devam etmesini istediğini bildirmezse, söz konusu davalar ortadan kaldırılacak, vekalet ücreti hariç olmak üzere mahkeme masrafının ise davacı memur tarafından ödenmesi gerekecek. Ancak bu şekilde başvurup davasını sürdürenler, mahkeme sonunda aleyhlerine karar çıksa da yasanın getirdiği aftan yine yararlanabilecek.

HAKİM-SAVCI, POLİS-BEKÇİYE SINIRLAMA

Yasa, hakim ve savcıların almış olduğu “yer değiştirme” ve “meslekten çıkarma cezaları” ile meslekten çıkartılan polis ve çarşı-mahalle bekçilerini kapsamıyor.

Hükümetin 2004 sonuna kadar çıkartmayı öngördüğü bu düzenleme ancak 2005 baharında tasarı haline getirilip Meclis’e sunulmuş, Adalet Komisyonunda kabul edilmesinin ardından bir yıl önce Genel Kurul gündemine girebilmişti. Geçen yasama yılında TBMM’nin tatile gireceği gün memurlar yine heyecanlanmış, ancak hükümet sıralarının boş kalması üzerine tasarı görüşülememişti. 1 Mart’ta da gündeme gelmesi planlanmasına karşın tasarı son anda geri çekilmişti.

SÜRECİ FERHAT SARIKAYA FAKTÖRÜ MÜ UZATTI?

Son olarak 6-8 Haziran’da görüşüleceği belirtilen tasarı bu kez yurt dışında yüksek lisans ve doktorasını süresinde tamamlayamayanların borçlarını silen tasarının çetrefilli görüşmeleri nedeniyle ele alınamamıştı. İki hafta önce, meslekten ihraç edilen Van eski Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya’nın da bu yasadan yararlanması için AKP’nin formül arayışına girdiği, CHP’nin tepkisi üzerine görüşmelerin ertelendiği de öne sürülmüştü.

CEZALARIN TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

Memur sendikalarının imza kampanyaları düzenlemesine yol açan yasa kapsamına giren 20 bin 543 memurun büyük bölümünün sendikal eylemler nedeniyle aldıkları cezalardan mağdur olduğu belirtiliyor. Hükümet, af bekleyen memurlar arasında türban eylemi nedeniyle ceza almış olanların sayısının düşük olduğunu belirtiyor. Yasa; uyarı cezası alan 9 bin 361, kınama cezası alan 5 bin 682, aylıktan kesme cezası alan 2 bin 123, kademe ilerleme durdurma cezası alan bin 551, “diğer” nedenlerle ceza alan bin 187 ve devlet memurluğundan çıkarma cezası alan 639 memuru ilgilendiriyor.

KAPSAM DIŞI TUTULAN PERSONEL VE SUÇLAR

Disiplin cezalarını bütün sonuçlarıyla kaldıran yasada askeri personel ve askeri hakimlerin dışında; “devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları” da kapsam dışı tutuldu.

Anavatan Partisi ve DYP’lilerin, affın, 14.2.2005 tarihine kadar değil yasanın yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan dönemi kapsaması yönündeki önergeleri ise kabul edilmedi.