Devlet ödenek ayırdı köyler modernleşiyor

Devlet 2006 yılı yaz sezonunda köylere yönelik altyapı çalışmalarına hız verecek.

Bu ödeneğin harcama esas ve usulleri Yüksek Planlama Kurulu’nca belirleniyor. 5 Şubat 2006 tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararı ile 2006 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda esas ve prensipler belirlendi. 2 milyar YTL’lik ödeneğin 2006 yılı yatırım programında yer alan toplam 600 milyon YTL’lik kısmının iller ve sektörler bazında dağılımı da yapıldı. İl Özel İdare Sekreteri Ramazan Sodan, ilave edilecek 31,4 milyon YTL ile birlikte toplam 44,9 milyon YTL’nin 975 köy ve 534 mezranın kanalizasyon, içme suyu, sulama ve yol yapımı gibi ihtiyaçlarında kullanılacağını açıkladı. Sodan, bu altyapı hizmetlerini kurumun değil, özel sektörün yapacağını, kendilerinin sadece finansmanı sağlayacaklarını belirtti. Geçen yıl aynı amaç için 81 il için 200 milyon YTL’lik ödenek ayrılmıştı. Kaynakların dağılımında altyapı eksikliği bulunan Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz illeri kayırıldı. Yatırımlardan aslan payını 58 milyon YTL ile Diyarbakır aldı. Van, Erzurum, Sivas, Trabzon, Giresun ve Ordu ödenek konusunda yüzü gülen iller oldu.

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nce ‘köye yönelik altyapı yatırımları’ kapsamında “KÖYDES” projesi çerçevesinde içme suyu, yol, kanalizasyon ile toprak ve küçük su kaynaklarını geliştirme amaçlı proje karşılığı nakit ödenek yardımı yapılıyor. Daha önce Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla İçişleri Bakanlığı’nca 2005 yılı içerisinde Köy Altyapısını Destekleme Projesi faaliyete geçirilmişti. Bu kapsamda içme suyu ve yol sorunu çözüme kavuşturulamamış köylerin sorunlarını, vali ve kaymakamlıkların önderliğinde il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birlikleri aracılığı ile mahalli imkan ve kabiliyetlerinin en verimli bir şekilde kullanımı amaçlanıyor. Köylerin en temel sorunları arasında yer alan tuvalet ihtiyacı da bu kaynakla çözülecek. Tuvaleti olmayan yerleşim birimlerinde hastalıklar çok çabuk yayılırken, birçok aile de okullarda tuvaletin bulunmaması sebebiyle kız çocuklarını okula göndermiyor.