Devlet Tiyatroları’nda yolsuzluğun ikinci perdesi

Devlet Tiyatroları'nda (DT) ikinci yolsuzluk perdesi de açıldı.

Kurumu yaklaşık 1,3 milyon YTL zarara uğrattığı gerekçesiyle Kültür Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın raporu doğrultusunda görevden alınan Bilgin, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün raporunda da tiyatronun parasının bankada işletilmesinden doğan faizleri, DTV’ye aktarmakla suçlanıyor.

DTV’nin 2001 ile 2004 yılları arasındaki faaliyetlerini, gelir ve giderlerini teftiş eden Vakıflar Genel Müdürlüğü, hazırladığı raporda vakfın kapatılmasına kadar gidecek bir süreç için yasal yollara başvurmayı kararlaştırdı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Lemi Bilgin ise kurumu zarara uğratmadığını kaydetti. Bilgin kendini şöyle savundu: “İş Bankası’nın kuruma bağışlamak istediği 1,130 milyon YTL’yi yasal olmadığı için almadım.”

Lemi Bilgin’in görevden alınmasına da sebep olan vakfın hesaplarını inceleyen müdürlük, kurumun bankadaki parasının faizlerinin büyük bir kısmının vakfa aktarıldığını tespit etti. DT ile İş Bankası Siteler Şubesi arasında yapılan sözleşme şöyle: “Banka, DT’nin paralarına karşılık yüzde 20 faiz verecektir. Bu yüzde 20’lik faizin yüzde 5’i kuruma, yüzde 15’i ise vakfa aktarılacaktır.” Bu anlaşma uyarınca tiyatronun 2001-2004 yılları arasında İş Bankası Siteler Şubesi’nde tutulan parasının faizinin yüzde 15’lik kısmı yani 260 bin YTL vakfa aktarılmış.

09.02.2006 tarihi taşıyan, 50-3/3 sayılı raporda, 5072 sayılı Dernek ve Vakıflar Kanunu’nun 2/g maddesindeki “Kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinden bu kanun kapsamındaki dernek ve vakıflara ödenek, yardım veya herhangi bir kaynak aktaramaz.” hükmüne uymayan DT eski Genel Müdürü Lemi Bilgin ile DTV’nin yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. M. Bozkurt Kuruç, Rüştü Asyalı ve Fikret Ergin hakkında yasal işlem yapılması için suç duyurusunda bulunulması isteniyor. Devlet Tiyatroları Vakfı’nın kapatılması gerektiği de yer alan raporda, DT’nin daha önce vakfa aktardığı 1,130 milyon YTL’nin ve vakfın kurum hesabından elde ettiği kazançların faiziyle birlikte tiyatroya geri ödemesi isteniyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaptığı soruşturma raporlarına göre Devlet Tiyatroları Vakfı, Ankara’daki Akün Sahnesi’nin tadilatı projesinde ihaleye müdahil olmuş ve hangi şirkete verileceğini şart koşmuş. Vakıf ile ilgili çok sayıda yolsuzluk iddiasına yer verilen raporda DTV’nin İzmir, Bursa, Adana ve Diyarbakır şubelerinde de yolsuzluklara rastlandığı belirtiliyor.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin’in Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç tarafından görevden alınması tiyatro dünyasını ayağa kaldırmıştı. Tartışma günlerce sürmüş, hatta Bilgin’in görevden alınmasına tepki gösteren tiyatrocular meydanlarda gösteri yapmıştı. Bu tartışmalar sürerken, Bilgin’in, Teftiş Kurulu’nun hazırladığı rapor sonucunda kurumu yaklaşık 1,3 trilyon lira zarara uğrattığı gerekçesiyle, Koç’un teklifi Cumhurbaşkanı Sezer’in imzasıyla görevden alındığı ortaya çıkmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı raporda da Bilgin hakkında yasal işlem yapılması gerektiği belirtiliyor. Bilgin, her iki raporda da yer alan iddiaların asılsız olduğunu söylüyor.

Lemi Bilgin (DT Eski Genel Müdürü): ‘Doğru olanı yaptım; ama suçlandım’

Ben DT’yi zarar uğratmadım. Kurumun bankadaki parasının yasal faizini de DT’ye aldım. Ancak, İş Bankası’nın kuruma bağışlamak istediği 1,130 milyon YTL’yi yasal olmadığı için almadım. Buna rağmen en doğru işi, ahlaklı davranışı yaptım diye suçlanıyorum. Bankalar, bakanlıklara, TBMM’ye promosyon paralar dağıtıyor. Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı da bu paraları aldı ve personeline dağıttı. Meclis, bankanın verdiği promosyon laptopları milletvekillerine dağıttı. Aslında kanunen bunlar suç. Ama suçlanan benim. Türkiye’de bütün kamu kuruluşları bu paraları alıyor. Ben de onlar gibi alsam ve personelime dağıtsam aslında suç işleyecektim; ama herkes böyle yaptığı için başıma bunlar gelmeyecekti. Hem Kültür Bakanlığı’nın hakkımdaki iddiaları mahkeme tarafından bir bir reddediliyor; çünkü benim suçum yok. Sanırım bu rapor da mahkemeden dönecektir.

Prof. Dr. M. Bozkurt Kuruç (Devlet Tiyatroları Vakfı Başkanı): ‘Parayı geri veriyoruz, zaten el sürmemiştik’

“Bu bağış benden önce, Ocak 2005’te yapılmış. Ben buna şahidim. Lemi Bilgin’in görevden alınmasından sonra Sayın Atilla Koç ile görüştüm. Bu paranın bir şekilde geri verilmesi gerektiğini söyledim. Çünkü bu bizim vakfa yapılmış bir bağıştı. Bu parayı verelim, dedik; ama nasıl olacaktı? Bu yüzden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne sorduk. Onlar da müfettiş gönderdiler, yapılan soruşturmada, paranın DT’ye ödenmesine karar verdiler. Biz de bu ayın 10’u itibarıyla parayı geri vereceğiz. Zaten paraya da el sürmedik. Müfettiş raporunda benim görevden alınmam ve hakkımda suç duyurusunda bulunulmasıyla ilgili kısımları anlayamadım. Çünkü, paranın alındığı tarihte görevde bulunmuyordum. Yine vakfın kapatılmasının istenmesine de karşıyım. Biz DT’ye hizmet veren fukara bir vakıfız. Vakfın çeşitli şubelerindeki yolsuzlukla ilgili sorunuza gelince yolsuzluğu kim yaptıysa o görevden alınsın. Zaten bu şubeler de kapatıldı.”