Devletin gizli anayasası ‘sauna’dan çıktı

Bir eski emniyet genel müdür vekili, bir yüzbaşı ve bir mafya liderinin tutuklandığı Sauna Çetesi'ne yönelik operasyonda ilginç belgelere ulaşıldı.

‘Gizli Anayasa’ ve ‘Kırmızı Kitap’ olarak tanımlanan ‘çok gizli’ belgenin sadece devletin en üst yetkililerinde bulunması gerekiyor. Ülkenin geleceğini planlayan belgeye, ekim ayındaki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında son şekli verilmiş, ardından Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmişti. Kendisini ‘derin devlet’ olarak tanıtan gruba polisin düzenlediği Küre Operasyonu’nda, Kasım Zengin’e ait 2 CD’ye ulaşıldı. CD’lerin dökümünde ortaya çıkan 2 bin belgeden en ilgi çekeni İç Güvenlik Strateji Belgesi oldu.

Türkiye’nin önünde bulunan iç ve dış tehlikelerle bunların önlenmesine yönelik tedbirlerin en ince ayrıntısına kadar yer aldığı gizli belge, amaç ve kapsam belirtildikten sonra, yasal olarak Bakanlar Kurulu’nun 10.07.2001 tarihli Milli Güvenlik Siyaset Belgesi’ne dayanıyor. 32 sayfadan oluşan belge, iç tehdit unsurları değerlendiriyor. Belgede iç tehdit unsurları olarak bölücü, yıkıcı faaliyetler, irticai faaliyetler ve din istismarı ile azınlıklar başlığı yer aldı. Bölücü faaliyetler başlığı altında PKK’nın yurtiçi ve yurtdışındaki silahlı varlığını ve siyasallaşma çabaları, yıkıcı faaliyetler başlığı altında 30’a yakın sol örgütün ve bunların öğrenci, gençlik, işçi ve memur arasındaki faaliyetleri ayrıntılarıyla ele alındı. Belgenin 3 sayfayı aşkın bölümünde ise irticai faaliyetler ve din istismarıyla ilgili sorunlarla öngörülen çözümler yer aldı. Diğer faaliyetler başlığı altında ise Türkiye’deki azınlıklar ve etnik oluşumlar irdelendi. Belgede çıkar amaçlı suç örgütleri, yolsuzluk, karapara, yasadışı göç ve toplu sığınma ve cezaevleri de işlendi. Belgede ayrıca toplumsal şiddet, suç ve suçlu ile bunları besleyen etkenler başlığı altında klasik suçların yanı sıra gelişen teknolojinin yeni suç tiplerini ortaya çıkardığı ifadesi yer aldı. Belgede trafik, kapkaç, hırsızlık gibi suçların adalet sisteminin yavaş işlemesi, sık çıkarılan aflar, suçluların genellikle tutuklanmamasının da devlete güveni azalttığının altı çizildi. Belgenin son bölümünde ise bu sorunların nasıl çözüleceği ortaya konuldu. Milli siyaset belgesinin ana başlıkları şöyle; Bölücü faaliyetler, yıkıcı faaliyetler, irticai faaliyetler ve din istismarı, çıkar amaçlı suç örgütleri ve karapara, toplumsal şiddet ve suçun yaygınlaşması.