Dikkat! Diş hekiminiz ‘tükenmiş’ olabilir

Günümüz iş yaşantısında çalışan bireylerin sıkça rastladığı bir durum tükenmişlik sendromu.

Fazla iş yükü, yoğun tempo ve maddi sıkıntılar sebebiyle ortaya çıkan tükenmişlik sendromu, hasta ile hekim ilişkilerini de etkiliyor.
Ege Üniversitesi (EÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanı Dr. Esin Alpöz, 5. Fakülte İçi Sempozyum’da, “Diş Hekimliği Fakültesinde Tükenmişlik Sendromu: Sosyodemografik ve Akademik Faktörlerin Etkisi” konulu bir sunum yaptı. Dr. Alpöz, kişilerin işteki doyumunun azalması ve performansının düşmesinin tükenmişlik sendromunun belirtileri arasında olduğunu söyledi. Bu konuda Diş Hekimliği Fakültesi’nde bir çalışma yaptıklarını kaydeden Alpöz, “Çalışmayı fakültemizdeki 110 akademik personel üzerinde yaptık. Dünyanın birçok diş hekimliği fakültelerinde yapılan araştırmalardan daha olumlu sonuçlar aldık. Mesela bizim personelimizin yüzde 76.2’sinde duyarsızlık ve duygusal tükenmişlik düşük çıktı.” dedi.

Tükenmişlik sendromunda cinsiyet ve medeni durumun etkili olmadığını ifade eden Alpöz, “Mesleğe yeni başlayan sağlık çalışanlarında, hata yapma endişesi ve aşırı iş yükü sebebiyle tükenmişlik sendromu yüksek oluyor. Çocuklu çalışanlarda ise kişiler arası iletişim daha gelişmiş olduğundan bu sendrom görülmüyor.” diye konuştu.

Profesörlerde şahsi başarının yüksek olduğuna, tükenmişlik sendromunun ise bulunmadığına değinen Esin Alpöz, yöneticilerle çalışanlar arasındaki iletişim bozukluğunun da sendromu yükselteceğinin altını çizdi.

“Tükenmişlik Sendromu” konulu anketi dört kişiyle yürüttüklerini belirten Dr. Alpöz, “Çalışma grubumuzda fakültemizden Prof. Dr. Pelin Güneri ve Prof. Dr. Hülya Çankaya ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nden doktora öğrencisi Olca Sürgevil vardı.” dedi.

Anket çalışma grubunda olan EÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Çankaya ise, “İşinde deneyimi az olan genç meslektaşlarımızda tükenmişlik sendromu daha yüksek görülüyor. Yaptığımız çalışmaya göre ise bizim fakültemizde tükenmişlik sendromu yaşanmıyor.” diye konuştu.