Diş hastalıklarına dikkat!

Malatya İl Sağlık Müdürü Sezai Demirel, diş ve dişeti hastalıklarının toplumun yüzde 85'inde görüldüğünü kaydetti.

Dişhekimleri Günü münasebetiyle bir açıklama yapan Demirel, “Toplumun doğumdan itibaren ağız diş sağlığı bilgilerinin artırılması, doğru tutum ve alışkanlıkların oluşturulması ve koruyucu uygulamalar ile hastalıkların yaygınlık ve şiddetinin azaltılması suretiyle yaşam kalitesinin artırılması ve tedavi edici diş hekimliğine başlama yaşının yükseltilmesi amaçlanmaktadır.” dedi.

Demirel, “Malatya’da hizmet veren birinci basamak sağlık kuruluşlarından, bazı sağlık ocakları ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezlerinde; koruyucu ve önleyici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra, imkanlar ölçüsünde tedavi edici ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bir bölümü de verilebilmektedir.” diye konuştu.