Dış ticaretteki engeller internetten bildirilecek

Dış Ticaret Müsteşarlığı, ticarette karşılaşılan teknik engelleri azaltmak amacıyla bir internet sitesi kurdu.

Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan siteyle bürokratizmi azaltarak ticarette yaşanan sıkıntıları hızlı bir şekilde aşmayı hedefliyor.

Sitenin kurulmasıyla ilgili Cihan’a özel açıklama yapan Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar, “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Ticarette Teknik Engeller Anlaşması çerçevesinde, uluslararası standartlarla uyumlu olmayan ve önemli ticari etkisi olabilecek standartlar, teknik düzenlemeler, deneme ve belgelendirme işlemlerinin taslak aşamasında DTÖ aracılığıyla diğer ülkelere bildirilmesi gerekiyor. Bildirimlerin üretici ve ihracatçılarımıza hızlı ulaştırılabilmesi amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca bu site hazırlndı” dedi.

Sitenin temel hedefinin, günlük bilgilendirme yapılarak ihracatın diğer ülke düzenlemelerinden olumsuz etkilenmemesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Kayalar, bütün gerçek ve tüzel kişilerin ücretsiz olarak kullanımına açık olduğunu belirterek, “Bu sistem, dış pazarlara giriş şartlarının önceden bilinmesi, üretim sürecinde değişiklik yapılması için zaman kazanılması ve ticarette engellerin önlenmesi açısından önemli” şeklinde konuştu.

Müsteşar Kayalar, üretici ve ihracatçıların dış pazarlara girişte karşılaştığı etiketleme, işaretleme, ambalajlama, karantina şartı gibi teknik düzenlemeler, deneme ve belgelendirme işlemlerinden kaynaklanan teknik engelleri, site üzerinden Dış Ticaret Müsteşarlığı’na, “Dikkat Teknik Engel” başlığı altında bildirebileceğini söyledi.