Dışişleri’nden azınlık raporuna onay

Dışişleri Bakanlığı, AKPM'de 27 Ocakta kabul edilen, azınlıklarla ilgili raporun, Batı Trakya'daki Türk azınlığı sorununun uluslararası gündeme taşınmasına vesile teşkil etmesi açısından olumlu olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda 27 Ocakta kabul edilen, azınlıklarla ilgili raporun, Batı Trakya’daki Türk azınlığı sorununun uluslararası gündeme taşınmasına vesile teşkil etmesi açısından olumlu olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin bir soruya cevaben yaptıkları açıklamada, Fransız parlamenter Hunault tarafından hazırlanan “Türkiye’deki Gayrimüslim Azınlık ile Trakya’daki (Doğu Yunanistan) Müslüman Azınlık için Din Özgürlüğü ve Diğer İnsan Hakları” adlı raporun, Batı Trakya Türk azınlığı bakımından tam anlamıyla tatmin edici bir belge olmamasına rağmen, Batı Trakya Türk azınlığının sorunlarının uluslararası gündeme taşınmasına vesile olduğu belirtildi.

Rapordaki kararın, özellikle Yunanistan’ı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamaya ve azınlığın “Türk” sıfatını kullanmasına izin vermeye davet eden paragrafının olumlu olduğu kaydedilerek, Yunanistan’a Batı Trakya Türk azınlığına yönelik yükümlülüklerinin açık şekilde hatırlatıldığı bildirildi.

Kararda ayrıca, Türkiye ve Yunanistan’a, azınlıkların insan haklarının korunması yönünde çağrıda bulunulduğu belirtildi.

Türkiye’ye yöneltilen saptama ve tavsiyelerin, esasen farkında olunan ve uygun şekilde çözümü için çaba gösterilen hususlar olduğunu belirten yetkililer, “Türkiye’deki azınlıkları da ilgilendiren reform çabalarına devam ederken bir yandan Batı Trakya Türk azınlığının başta Lozan Barış Antlaşması olmak üzere ikili ve çok taraflı anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaya devam edileceğini” vurguladı.