DİSK’ten Hükümet’e ağır eleştiri

DİSK Genel Başkanı Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, işsizlik sorununu sürekli gündeme getirerek çözüme ilişkin görüşlerini ifade ettiklerini dile getirdi.

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın bir mülakatında, “İşsizlerin sendikalarca da savunulmadığını, sahipsiz olduklarını ve dolayısıyla da siyasi bir güçlerinin olmadığını” söylediğini öne sürerek, “Anlaşılan odur ki Hükümet, ‘siyasi bir güç’ olarak görmediği için istihdam yaratmamakta, işsizleri piyasa
koşullarına terk etmekte ve daha da ötesi çalışanları işsizliğe ve güvencesizliğe sürüklemektedir” dedi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, işsizlik sorununu sürekli gündeme
getirerek çözüme ilişkin görüşlerini ifade ettiklerini dile getirdi. En son
Ankara’da yapılan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da katıldığı 3’lü Danışma Kuruluna, “Krize karşı istihdam artırıcı, yoksulluğu giderici sosyal program önerisi” raporunu sunduklarını hatırlattı.

DİSK Genel Başkanı Çelebi, raporda özetle şu görüşlere yer verildiğini
kaydetti:

“2007 yılında yüzde 10.6 düzeyinde gerçekleşen resmi işsizlik oranı,
2008’de yüzde 13.6’ya, 2009 Şubat ayında da yüzde 16.1’e çıkarak ülke tarihinde bir rekora imza atmıştır. Bugün ülkede 6 milyonu aşkın bir işsizler ordusu kabusu yaşanmaktadır. Türkiye, uygulanan istihdam yaratmayan ekonomi politikalarının bedelini ağır işsizlik ve atıl iş gücü ile ödüyor. Genç ve dinamik nüfus üzerine yapılan planlar ise neredeyse 2 kişiden birinin iş bile aramadığı, arayanların ise eksik istihdam, yüksek işsizlik oranları ile karşı karşıya bir gerçekle yüz yüze kalıyorlar.

Bugün ekonomik krizin yarattığı etki ile işsizlik, Türkiye gündeminin
birinci sırasına yerleşmiştir. 70 milyon nüfuslu bir ülkede 21 milyon çalışan gerçeği, kimsenin kabul edebileceği bir gerçek değildir.”

-HÜKÜMETE ÇAĞRI-

Süleyman Çelebi, sosyal tarafların taleplerine ve önerilerine kulaklarını
kapatan Hükümete, “İşsizliğe çözüm bulmak istiyorsanız, herkese iş güvencesi ayrımsız bir şekilde uygulanmalıdır, sendikal hak ve özgürlükler güvence altına alınmalıdır, kamu girişimciliği ve hizmetler istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalıdır, çalışma saatleri aşağıya çekilmelidir ve Türkiye’nin atıl iş gücü kapasitesi üretici bir faaliyet içerisinde harekete geçirilmelidir” çağrısını yaptı.

Nüfusu 70 milyon olan bir ülkede 21 milyon çalışan gerçeğinin özellikle
ekonomik politikalardan sorumlu Hükümetin içini sızlatmadığını, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın açıklamalarında bir kez daha gördüklerine ileri süren Çelebi, şunları kaydetti:

“Anlaşılan odur ki Hükümet, ‘siyasi bir güç’ olarak görmediği için
istihdam yaratmamakta, işsizleri piyasa koşullarına terk etmekte ve daha da ötesi çalışanları işsizliğe ve güvencesizliğe sürüklemektedir. İşçileri ve emekçileri piyasanın acımasız koşullarına iterseniz, bedeli ne yazık ki yine daha fazla işsizlik ve daha fazla güvencesizlik olacaktır. Bundan birinci derecede sorumlu da AKP Hükümetidir.”