Diyanet 500 imam alacak

Bakanlar Kurulu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı cami ve mescitlerde din görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla 11 aylık süreyle geçici imam almasını öngören karar yürürlükte.

Bakanlar Kurulu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı cami ve mescitlerde din görevlisi ihtiyacının karşılanması amacıyla bu yıl içerisinde 11 ayı geçmemek üzere 500 kişinin “kısmi zamanlı geçici imam hatip” statüsünde çalıştırılmasını öngören kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İmam-hatiplik yeterlik belgesine sahip olmaları gereken geçici imamlar öncelik sırasına göre ilahiyat fakültesi, ilahiyat meslek yüksek okulu, imam hatip lisesi mezunları ile özel önem arz eden cami ve mescitlere imam-hatiplikte yeterliliği Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tespit edilenler arasında da yapılabilecek.

Karala imam hatiplerin haftalık çalışma süresi yedi iş günü olarak öngörülürken, günlük ödenecek brüt ücret ise 35 YTL olacak.