Diyanet-Sen Trakya Üniversitesi Rektörü’ne dava açacak

Bayraktutar, Trakya Üniversitesi Rektörü Duran, hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Diyanet- Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Duran, hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Bayraktutar, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Duran'ın, fakülte panolarına astırdığı talimatta, keyfi bir şekilde başörtü yasakçılığına soyunduğunu, öğrencileri 'yasal işlem' tehdidiyle de kafese almaya çalıştığını savundu.

Öğrencileri disiplin ile tehdit eden Duran'ın, kendisinin disiplinsizlik içinde olduğunu savunan Bayraktutar, "Anayasa maddelerinde, kanun ve yönetmeliklerde başörtüsüne sınırlandırma getiren en küçük detay dahi yoktur. Kimsenin böyle bir zulmü sürdürmeye hakkı yoktur. Ayrıca, yıllardır uygulanan başörtüsü yasağı zulmüne karşı, YÖK bir genelgeyle konuya açıklık getirerek uygulamanın hukuksuz olduğunu da bildirmiştir. O zaman öğrencileri örtülü olduğu için üniversite kapısından geri çeviren ve derslere almayan ya da çıkartanlar suç işlemektedir. Öğrencileri disiplinle korkutmaya çalışan Rektör Duran, kendisi disiplinsizlik yapmakta ve TCK'nın 112. maddesini de hiçe saymaktadır." dedi.

TCK 112. maddenin açık olduğunu ifade eden Bayraktutar, maddeye göre, öğrencileri örtülü olduğu gerekçesiyle üniversitelere almayan ya da dersten çıkartanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunduğuna işaret etti. Bayraktutar, şöyle dedi:
"Türk Ceza Kanunu`nu çiğneyerek, hem görevi kötüye kullanma, aynı zamanda idari açıdan da disiplin suçu işleyen rektör hakkında gereğinin yapılmasını istiyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu raporlarında da geçtiği şekilde, yasakçı uygulamalar en temel insan hakkı olan eğitim ve dini özgürlük hakkını ihlal etmektedir. Yine hukuksuz yasağı savunmak ve uygulamak uluslararası hukuka ve en temel insan hakları normlarına aykırıdır."