Diyanet’ten açıklama…

Diyanet İşleri Başkanlığı, aylık yayın organında başı açık namaz olur görüşü nedeniyle bir yüksek kurul üyesinin açıklamasını dergiden çıkartma nedenini, görüş ve düşüncenin gerekçeli açıklamasına yer verilmemesi olarak açıkladı.

Diyanet, açıklamasında kurulun bir üyesinin görüşlerine sansür uygulaması yapıldığı yorumlarına yer verildiği hatırlatılarak “Bu tür yorumların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

“Söz konusu dergide, sayfa değişimine gidilmesi, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 07.11.2002 tarihli kararında bir sayın üyenin görüş ve düşüncelerini sansürlemek değil, tam tersine söz konusu farklı görüş ve düşüncenin gerekçeli açıklamasına yer verilmemiş olmasından kaynaklanmıştır” denilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Kaldı ki, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun, kararlarına yer verilirken, karara muhalefet eden üye veya üyelerin görüşlerini ilan etmek kurulun kendi prensiplerine de uymamaktadır. Karşı oy sahibinin isteği bir yana, bilgisi ve onayı olmadan yalın olarak sadece karşı oy kaydıyla ismine yer verilmesi; neye, niçin ve hangi gerekçelerle karşı olduğunun alınan bir karar, namaz dışına da teşmil edilmiştir. Esasa gelince, tarihi sürecin tek yanlı ve eksik incelenmesi, konuyla ilgili farklı uygulamaların ve yorumların olduğunun göz ardı edilmesi sonucu verilen karara karşı olduğunu muhalefet şerhi olarak belirtmiştir. Ayrıca söz konusu sayfa değişimi, ilgili sayın üyenin bilgisi dahilinde yapılmıştır.

Bu sebeple ciddi ve saygın bir haber ajansının kamuoyunu bu şekilde yanlış bilgilendirmesi, basınımızın tamamen bir derginin editöryal hatasını yayın etik kurallarına uygun olarak sonradan düzeltmiş olmasını kasıtlı ve yanlış yorumlarla manşetlere çekmesi de oldukça düşündürücüdür”