Diyarbakır Belediyesi sivrisineklere karşı mücadele başlattı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Veterinerlik Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından vektör (sivri sinek, kara sinek, larva ve ergin) mücadelesi başlatıldı.

Sıtma, şark çıbanı, sarı humma, denk humması ve menenjit gibi birçok hastalık nedeni olan sivrisinek ve kara sinek gibi vektörlere karşı mücadele başlatan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Başkanlığı’na bağlı Veterinerlik Kontrol Şube Ekipleri, popülasyonları kontrol altına alarak hastalıkları önleyecek.

29 Mart’ta sivri sineklere karşı başlatılan mücadele konusunda bilgi veren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Başkanı Zülkif Yıldırım, amaçlarının popülasyonları kontrol altına alarak sıtma, Şark çıbanı, sarı humma, denk humması, menenjit, tifo, paratifo, kolera, dizanteri ve yaz ishallerinin yayılmasına neden olan karasinek gibi vektörleri önlemek olduğunu söyledi.

Şubat ayının başında yürüttüklere kışlak mücadelesi ile popülasyonların saklanabileceği tüm alanların ilaçlandığıni dile getiren Yıldırım, mücadelenin bu dönem itibariyle daha çok belli bir erginliğe erişmiş sivri sineklere karşı olacağını vurguladı.

Yıldırım, “Üreme alanları diye belirttiğimiz Jit alanları yeniden güncelleştirilmiş ve belirlenen bu alanlarda larva kontrol çalışmaları yürütülmektedir. Hava ve su sıcaklığı göz önünde bulundurularak, ilaçlama periyot aralığı ekstrem koşullar oluşmadığı sürece, yaz kontrol çalışma süresine kadar 13 ile 15 günlük periyotlar aralığında sürdürülecektir. Yaz kontrol çalışmalarında ise mevcut ilaçlama aralığı 10 güne kadar düşürülecektir.” dedi.

Temel prensiplerinin zararlı popülasyonlar dışındaki canlılara zarar vermemek ve ekolojik dengeyi korumak olduğuna dikkat çeken Yıldırım, gerek biyolojik ve gerek kimyasal ilaçlardaki ihtiyacını spesifik alanlara göre sınıflandırdıklarını ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerilerini dikkate alarak dünyanın en kaliteli ve güvenilir ilaç aktif maddelerini seçtiklerini kaydetti.

2005 yılı içindeki çalışmaları ile sıtma vakalarında yüzde 90 azalma olduğunu anlatan Yıldırım, hedeflerinin elde edilen bu başarı ivmesini daha yükseklere çıkarmak olduğunu ifade etti.

Çalışma alanlarının 5216 Sayılı Yasa ile belirlenmiş mücavir alan dahil tüm ilk kademe belediye sınırlarını kapsadığını söyleyen Yıldırım, çalışmalarını 11 araç, 8 adet soğuk sisleme yapan ULV aracı, 6 adet motorlu Pulverizatör, 66 personel, 6 teknik eleman ve 12 uygulamacı ekip ile yapacaklarını belirtti.