Diyarbakır’daki STK’lar: Dershanelerin kapatılması bölge gençliğine zarar verir

Diyarbakır'daki sivil toplum kuruluşları ortak açıklama yaparak, dershanelerin kapatılması yönündeki çalışmalara tepki gösterdi.

Diyarbakır’daki sivil toplum kuruluşları ortak açıklama yaparak, dershanelerin kapatılması yönündeki çalışmalara tepki gösterdi. Dershanelerin, Doğu ile Batı illeri arasındaki eğitim açığını azalttığına dikkat çekilerek, “Dershaneler kapatılırsa bölge gençliği büyük zarar görür.” denildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan Yardımcısı Metin Aslan’ın okuduğu açıklamada, dershanelerin ve etüd merkezlerinin kapatılmasının özellikle Doğu ve Güneydoğu’yu yakından ilgilendirdiği belirtildi. Güneydoğu’da özel müteşebbisler tarafından açılan dershanelerin çarpık eğitim sisteminin boşluğunu doldurduğunu belirten Aslan, okullardaki derslik ve öğretmen açığından kaynaklanan sıkıntıların dershaneler sayesinde azaltıldığını kaydetti. Bölgede sınıf mevcutlarının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu hatırlatan Aslan, “Branş öğretmeni açığının had safhaya vardığı bölgemizde, dershaneye gitmeden üniversiteyi kazanmak neredeyse imkansızdır. Üniversiteye giriş sınavı varlığını korurken, dershanelerin kapatılması bölgemiz çocuklarının kaderini olumsuz etkileyecektir.” dedi.

Güneydoğu’da yaklaşık 600 bin gencin dershanelere gittiğine dikkat çeken Aslan, binlerce gencin liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanmak için dershanenin yolunu tuttuğunu kaydetti. Aslan, şöyle devam etti: “Dershaneler, Batı illeri ile bölge gençleri arasındaki eğitim açığını azaltmaktadır. Ekonomik düzeyi düşük olan bölge insanı, çocuklarını özel okullara gönderememektedir. Mevcut devlet okullarının hem öğretmen açığı hem de derslik açığı mevcuttur. Dershaneler, bu açıdan Güneydoğu için çok büyük önem arz etmektedir.”

“KAYIT DIŞI SİSTEM PATLAR”

Dershanelerin, eğitimde karşılık geldiği ihtiyaçların yanı sıra ekonomik yönünün de olduğunu vurgulayan DTSO Başkan Yardımcısı Metin Aslan, bölgenin en büyük eksiklerinden olan yetişmiş ve kalifiye insan probleminin çözülmesinde dershanelerin payının yadsınamaz düzeyde olduğunu dile getirdi. Aslan, bu kurumların kapatılması halinde kayıt dışı sistemlerin ortaya çıkacağını vurguladı. Dershanelerin kapatılması halinde, bu sektöre bağlı yüz binleri aşan insanın istihdam sorunu yaşayacağını belirten Aslan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dershanelerin kapatılmasının eğitim sisteminde taşıyacağı kaotik ortam bir yana, dershane işletmecileri nezdinde de iş dünyasının cesaretini kıracak, tedirgin edecek niteliktedir. Dershaneler, eğitim vermenin yanı sıra toplumsal barışa da katkı sağlamaktadır. Toplumun katmanları arasındaki eğitim farkını azaltıp, birlik ve beraberliği güçlendirmektedir. Kapatma kararının faydadan çok zarara yol açacağı ortadadır. Ülke kalkınmasında ileri demokrasi ve hür teşebbüs olmazsa olmaz bir şarttır. Dershanelerin kapatılması girişimcilerin aklında ciddi bir soru işareti oluşturacaktır. Bir sektörde arz tamamen talep ile oluşur. Eğitim sistemimiz, eğer dershane ihtiyacını ortadan kaldıracak bir hale gelirse, zaten doğal olarak bu kurumlara olan talep ortadan kalkacaktır. Üstelik dershanelerin yerini dolduracak yeni bir sistem hazırlanmamıştır. Dolayısıyla dershaneler illa kapatılacaksa, üniversiteye giriş sisteminin yeniden düzenlenmesine paralel olarak birkaç yıllık bir geçiş sürecine ihtiyaç vardır.”

Açıklamaya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB), Diyarbakır Girişimci İşadamları Derneği (DİGİAD), Diyarbakır Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİSİAD), Güneydoğu Genç İşadamları Derneği (GÜNGİAD), Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED), Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile eğitim alanında faaliyet gösteren çok sayıda kuruluşun temsilcisi katıldı.