Doğalgaz fiyat formülü Danıştay’da

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Doğalgaz fiyat formülüne ilişkin davayı bozdu.

CHP, EPDK’ya başvurarak, AK Parti hükümetinin 2003 yılında yenilediği 2025 yılına kadar geçerli Mavi Akım doğalgaz fiyat formülüne verilen onay işleminin kaldırılmasını istemiş, EPDK ise CHP’nin bu isteğini zımnen reddetmişti.

Bunun üzerine CHP, EPDK’nın, 21 Kasım 2003 günlü onay kararıyla yürürlüğe giren 19 Kasım 2003 tarihli “Doğalgaz Alımına İlişkin Ek Mektup ve Zeyilnamelerle kabul edilen fiyat formülünün uygulanmasıyla ilgili 12 Nisan 2005 günlü başvurunun zımnen reddine ilişkin işlem”in iptali istemiyle Danıştay’da dava açmıştı. Danıştay 13. Dairesi, davayı süre aşımı yönünden reddetmişti.

Karara itiraz eden CHP, 13. Dairenin kararının bozulmasını istedi.

Bunun üzerine dosya, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna geldi. Kurul, Dairenin, “davanın süre aşımı yönünden reddi” kararına katılmayarak kararı bozdu.

Danıştay 13. Dairesi, bu kararın ardından davayı esastan görüşecek.

“MAVİ AKIM ANLAŞMASINA AYKIRI”

CHP’nin Avukatı Erbaşar Özsoy, AK Parti hükümetince Mavi Akım Anlaşmasına aykırı olarak 19 Kasım 2003’te fiyat formülünü değiştiren sözleşmeler yapıldığını ileri sürdü.

Bu sözleşmelere EPDK’nın onay verdiğini ve sözleşmeleri yürürlüğe koyduğunu anlatan Özsoy, söz konusu fiyat formülüyle Türkiye’nin zarar edeceğinin belli olduğunu öne sürdü. Özsoy, Danıştay İdari Dava Dairelerinin kararıyla iptal istemlerinin esastan görüşüleceğini, iptal kararı çıkması halinde de Türkiye’nin büyük bir yükten kurtulacağını ifade etti.

Erbaşar Özsoy, Mavi Akım Projesinde formül değiştirdiği için Yüce Divan’da yargılanan eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer’in, aynı formül değişikliğini sadece 2 milyar metreküplük anlaşma için 1 kez yaptığını savundu.

Özsoy, “Bunu yapan Ersümer’i Yüce Divan’a gönderdiler. Kendileri 2025’e kadar sürecek anlaşmayla, Ersümer’in 135 kat daha fazlası metreküp içeren bir anlaşma yaptılar. Şimdi soruyorum, hangisi Yüce Divanlık?” dedi.