Doğan’ın banka hesaplarına haciz!

Banka hesaplarına ve iştiraklerindeki hisselerine ihtiyati haciz geldi.

Doğan Yayın Holding’in vergi cezası nedeniyle banka hesaplarına ve iştiraklerindeki hisselerine ihtiyati haciz geldi

Doğan Yayın Holding, Halkalı Vergi Dairesi’nin, tebliğ etmiş olduğu 2004-2006 dönemine ait vergi aslı ve ceza ihbarnameleri ile ilgili olarak yürütmekte olduğu mal varlığı araştırması neticesinde, banka hesapları ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve aracı kurumlar nezdindeki ihraçcı/yatırımcı hesaplarına ihtiyati haciz işlemi tesis edildiğini açıkladı.

Şirketin İMKB’nin dünkü bülteninde yer alan açıklamasında, “Doğan TV Holding hisse senetleri üzerinde tesis edilen ihtiyati haciz işleminden sonra, şirketimizin bankalar, MKK ve aracı kurumlar nezdindeki varlıkları üzerine uygulanan ihtiyati hacizlerin kamu alacağı tutarını aşan hacizler olduğu düşünülmektedir” denildi.

DYH) vergi cezası nedeniyle banka hesaplarına ve iştiraklerindeki hisselerine ihtiyati haciz konmasının ardından, DYH hisseleri İMKB Ulusal-100 Endeksi’nde yüzde 1.92 kayıpta açıldı