‘Doğru ilaç kullanılmaması kayıplara neden’

Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Bahar Tunçtan, ilaç kullanımının doğru olarak yapılmamasının gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde görülen bir sorun olduğunu söyledi.

Tunçtan, doğru ilaç kullanımının Dünya Sağlık Örgütü tarafından “İlaçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için düşük maliyet ile kullanılması” olarak tanımlandığını ifade etti.

Doğru olmayan ilaç kullanımının ise ilacın fazla, az veya uygunsuz şekilde kullanılması olarak tanımlandığını kaydeden Tunçtan, doğru olmayan ilaç kullanımına örnek olarak gereksiz yere ilaç yazılması, uygunsuz antibiyotik ve vitamin kullanılması, reçetesiz satılan ilaçlar ile uygunsuz tedavi ve yeni çıkan ilaçları kullanmak konusunda aceleci davranılmasını verdi. Yanlış ilaç kullanımının nedenleri arasında; düzenleyici sistemlerin ve sağlık politikalarının yetersiz kalması, ilaçla tedavinin gerekmediği durumlarda ilaç kullanılması, yanlış teşhis, dozaj uygulama yolu ve tedavi süresi, reçetede yazılan dışında yanlışlıkla başka bir ilaç yazılması ile hekimler ve ilacı kullananların objektif olarak bilgilendirilmemesi olarak sıralayan Tunçtan, “Doğru ilaç kullanılmasının birey, toplum ve ulusal ilaç politikası bakımından ekonomik ve sağlıkla ilgili önemli sorunlar ortaya çıkarabilir. İlaçla tedaviye karar verilmeden önce, ilaç dışındaki tedavi seçeneklerinin gözden geçirilmesi gerekir.” dedi

Hastanın ilaç tedavisi ile birlikte diyet ve egzersiz gibi gerekli yaşam tarzı değişiklikleri konusunda uyarılması gerektiğine dikkat çeken Tuçtan, hekimin uygun ilacı seçerken etkinlik, uygunluk, güvenlik ve maliyeti göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.

Tunçtan, “Tedavi izlenirken hasta iyileşmişse, tedavi sonlandırılmalı ancak iyileşmemişse herhangi bir ciddi istenmeyen etki olup olmadığı sorgulanmalı, istenmeyen etki yoksa tedaviye devam edilmeli, varsa doz azaltılmalı veya ilaç değiştirilmelidir.”

Hekimlerin düzenlediği ilaç tedavisinin başarısında ve reçetesiz satılan ilaçların hastalar tarafından doğru kullanımının yönlendirilmesinde eczacının rolünün oldukça önemli olduğunu ifade eden Tunçtan, vatandaşların eczaneler ve ecza depoları dışında, baharatçı, bakkal, market, büfe ve pazar yerlerinde, ilaç vermeye yetkisi olmayan kişiler tarafından satılan ağrı kesiciler, ateş düşürücüler, cinsel uyarıcılar, vitaminler, zayıflama çayları, bitkisel çaylar ve saç dökülmesine karşı kullanılan ürünleri almamaları konusunda uyarılması gerektiğini kaydetti.

Tunçtan, bu ürünlerin kaynağı, içerdiği maddeler, üretici ve saklama koşullarının bilinmediğini, tarım ilaçları, böcek öldürücüler gibi çeşitli ilaçlarla birlikte bulundurulduklarını ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmadıkları için sağlığa zararlı olabileceklerini savundu. Türkiye’de doğru olmayan ilaç kullanımının önüne geçilmesi için iyi tasarlanmış, geniş kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Tunçtan, hekim, eczacı ve diğer sağlık personelinin, hasta, Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliği gibi meslek örgütlerinin, Tıp ve Eczacılık Fakülteleri’nin katkılarının nitelik ve nicelik bakımından belirlenmesi gerektiğine işaret etti.