Doğum izninde çifte standart!

İşçi bayanlar 2 yıldan beri toplam 16 hafta doğum izni kullanırken, TSK'lı kadın personel de dahil, memur statüsündeki bayanlar için ise bu hak sadece 9 hafta...

Kamuda işçi statüsünde çalışan bayanlar 2003 Haziranı’ndan bu yana toplam 16 hafta doğum izni kullanırken, memur statüsündeki bayanlar için ise bu hak sadece 9 hafta. 2003 Mayıs ayında kabul edilip, haziran ayında yürürlüğe giren “Yeni İş Güvenliği Yasası” ile kadın işçilere 8 haftası doğum öncesi, 8 haftası da doğum sonrası olmak üzere toplam 16 hafta izin yapma imkânı tanındı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kapsamındaki kadın personel de dahil olmak üzere kamuda memur statüsünde çalışan bayanlar ise kendilerine de aynı hakkın tanınmasını bekliyor. Kadın memurların da toplam 16 hafta doğum izni kullanabilmeleri için hazırlanan hükümet tasarısı 14 Ocak 2005’te TBMM Başkanlığı’na sevk edildi. Tasarı halen Genel Kurul gündeminin 216. sırasında görüşülmeyi bekliyor. TSK bünyesinde görev yapan bayan personele yönelik tasarı ise henüz komisyon aşamasını dahi geçememiş durumda.