Doktorlardan ‘sağlık hakkı’ yürüyüşü

Adana'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir grup doktor 'sağlık hakkı' yürüyüşü yaptı.

Büyükşehir belediye binası önünden başlayan Adana Tabip Odası’na kayıtlı doktorların yürüyüşüne, Tekel işçileri ile bazı oda ve dernekler de destek verdi. Çocuklarını da getirdikleri gözlenen doktorlar, “Hastanaler hakkımızdır satılamaz, sağlık özelleştirilemez” sloganları atarak Atatürk Parkı’na yürüdü.

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Rıza Mete, hükümetin çıkardığı yasa, yönetmelik ve yönergelerle sağlık ortamının kargaşaya sürüklendiğini ileri sürdü. Mete, “Herkese ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti sunulmasını istiyoruz.” diye konuştu. Yürüyüşe katılanlar daha sonra olaysız dağıldı.