‘Dokuzuncu demokratikleşme paketi’

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün açıkladığı yeni siyasi reform paketi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün açıkladığı yeni siyasi reform paketinin, Avrupa Birliği’ne tam üyelik sürecinde, son dönemde kamuoyunda azaldığı hissedilen motivasyonu artırması açısından memnuniyet verici olduğu belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:
“Demokratikleşme sürecinin önünü tıkayan ve Türkiye’nin imajını olumsuz yönde etkileyen uygulamaların yasal düzenlemelerle ortadan kaldırılması, Türkiye’nin çağdaş dünya içerisindeki yerini hiç şüphesiz sağlamlaştıracaktır. Reform paketi çerçevesinde açıklanan kanun tasarılarının ve taslaklarının seçimi son derece isabetlidir. Paket içinde olduğu açıklanan, bazısı TBMM, bazısı bakanlıkların gündeminde bulunan kanun tasarı ve taslakları, AB Komisyonu İlerleme Raporları’nda bir çok kez tekrarlanmış konulara ilişkindir. Ayrıca, paket içinde uluslararası sözleşmelerin uygun bulunma kanunları ile onaylanacaklarının belirtilmesi, Türkiye’yi çağdaşlaşma yolunda bir adım daha ileri taşıyacak bir hareket olacaktır. Bu düzenlemelerin hükümet tarafından öngörülen takvim içinde hayata geçirilmesi, gerek iç, gerekse dış kamuoyunda, siyasi kriterler alanındaki reform iradesinin sürdüğünü göstermek bakımından önemlidir.

Paket içinde yer alan kanun tasarı ve taslakları, gerek geniş alanları düzenlemeleri, gerekse sistemik değişiklikler öngörmeleri nedeniyle, üzerinde dikkatle durulması gereken konulardır. Bu çerçevede, tasarı ve taslakların yasalaşma sürecinde, katılımcı bir süreç izlenerek ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması ve kamuoyunda sağlıklı bir tartışma zemininin oluşturulması gereklidir. Çalışmaların tartışmaya açık, şeffaf ve katılımcı bir yapı içinde sürdürülmesi, hem ilgili kesimlerin ihtiyaçlarının bir seferde giderilmesi faydasını doğuracak, hem de tüm toplum kesimlerinin değişiklikleri içselleştirme kabiliyetini artıracaktır.”