Dolaylı vergilerin payı yüzde 70’e çıktı

Kurumlar vergisi oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye indirilmesine bağlı olarak toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payı artarken, dolaysız vergilerin payı azaldı.

Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan belirlemelere göre, ocak-ekim döneminde tahsil edilen 112.5 milyar YTL’lik verginin 33.8 milyar YTL’sini dolaysız, 78.6 milyar YTL’sini de dolaylı vergiler oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde ise 30.1 milyar YTL dolaysız, 66.2 milyar YTL de dolaylı vergi toplanmıştı. Ocak-ekim döneminde dolaysız vergiler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.2, dolaylı vergiler ise yüzde 18.7 oranında arttı. Geçen yıl ocak-ekim döneminde yüzde 31.2 olan dolaysız vergilerin vergi gelirleri içindeki payı yüzde 30’a düştü. Söz konusu düşüşte kurumlar vergisinin bu yıl başından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesi etkili oldu. Dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı düşerken, dolaylı vergilerin payı ise arttı. Geçen yılın ilk on aylık döneminde yüzde 68.7 olan dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki payı yüzde 70’e çıktı.

DOLAYLI VERGİLERİN YÜZDE 39’U ÖTV’DEN

Ocak-ekim döneminde tahsil edilen 78.6 milyar YTL’lik dolaylı verginin yüzde 38.9’una denk gelen 30.6 milyar YTL’sini özel tüketim vergileri (ÖTV) oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde 27 milyar YTL düzeyinde bulunan ÖTV tahsilatı yüzde 13.3 oranında arttı.

Yılın ilk on aylık döneminde petrol ürünleri ve doğalgazdan 16.9 milyar YTL, motorlu taşıt araçlarından 3.3 milyar YTL, alkollü içkilerden 8.9 milyar YTL, dayanıklı tüketim mallarından ise 1.4 milyar YTL ÖTV tahsil edildi.

Dolaylı vergilerin yüzde 28.7’sini dış ticaret üzerinden alınan vergiler oluşturdu. Yılın ilk on ayında 22.5 milyar YTL düzeyinde gerçekleşen söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 17.6 milyar YTL düzeyinde bulunuyordu. Dış ticaretten alınan vergilerin de 20.8 milyar YTL’yle neredeyse tamamına yakınını ithalattan alınan KDV oluşturdu. İthalattan alınan KDV’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.4 oranında artış yaşandı.

Damga vergisi tahsilatı yüzde 24.9 oranında artarak 2 milyar YTL’den 2.5 milyar YTL’ye harçlar ise yüzde 19.4’lük artışla 2.6 milyar YTL’den 3.2 milyar YTL’ye çıktı.

DOLAYSIZ VERGİLER

Ocak-ekim döneminde elde edilen vergi gelirlerinin toplam 33.8 milyar YTL’sini de gelir ve servet üzerinden alınan dolaysız vergiler oluşturdu. Dolaysız vergi gelirlerinin 23.3 milyar YTL’sini gelir vergisi oluşturdu. Gelir vergisinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzed 18.1’lik artış yaşandı. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler ise yüzde 31.7 oranında artarak 1.7 milyar YTL’den 2.3 milyar YTL’ye yükseldi.

KURUMLAR VERGİSİNDE DÜŞÜŞ

Kurumlar vergisinde ise vergi oranının indirilmesine bağlı olarak yüzde 5.1 oranında düşüş yaşandı. Geçen yılın ilk on aylık döneminde 8.6 milyar YTL düzeyinde bulunan kurumlar vergisi tahsilatı bu yıl 8.2 milyar YTL’ye düştü.