Donkişot’tan ‘Mayınsız Türkiye’ eylemi

Kara mayınlarının ilk söküleceği yer olan Türkiye-Suriye sınırının Mardin kesiminde, Donkişot lakabı ile bilinen Osman Akkuş, köylüler ve grup öğrenci ile boz eşek üzerinde eylem yaptı.

Kara mayınlarının son 50 yıldır aldığı yüzlerce can ve binlerce yaralının ıstırabının biran önce son verilmesini isteyen Karakuş, Türkiye-Suriye sınır boyunun sıfır noktasındaki köylerden birinde eylem yaparak mayınlı arazilerin temizlendikten sonra asıl sahipleri olan yöre köylülerine verilmesini söyledi.

Altın sarısı saçları, plastikten yaptığı mızrağı ve üzerine kuşanarak bindiği boz eşeği ile köylü ve öğrencilerin safına geçen Donkişot Osman Akkuş, sözkonusu mayınların yasaklanmasına yönelik olarak, 4 aralık 1977 tarihinde, Ottaw’da, Anti-Personel mayınlarının kullanımının, depolanmasının, üretiminin ve devredilmesinin yasaklanması ve bunların imhası ile ilgili sözleşmenin imzaya açılmış, bir mart 1999 tarihinde yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

Sivil toplum örgütlerinin sözleşmenin yürürlüğe girmesinde, önemli rol oynadığını da basın bildirisinde dile getiren Donkişot Osman Akkuş, stoktaki mayınların 4 yıl, döşenmiş mayınların ise en geç 10 yıl içersinde sökülerek imha edilmesi yükümlülüğünü getirdiğininde altını çizdi.

Taraf devletlerin, imha işlemini tamamlayıncaya kadar, sivillerin zarar görmemesi için, döşenmiş mayınların yerlerinin belirlenip, etrafını çevirmekle kalındığını ifade eden Osman Akkuş, “Geçtiğimiz yılarda değişik sınır bölgelerinde bulunan 10 bin 638 adet mayın imha etmiş bulunuyoruz. Öyle anlaşılıyor ki, bilinen toplam 935 bin mayının tümünün imhası için bu hızla gidersek, 100 yıl yetmeyecektir. Hem imza atmış olduğumuz uluslar arası antlaşmalar gereği hem de daha fazla ocağın sönmemesi ve masun sivillerin yaşamlarının yitirmemesi için söz konusu bu çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor” dedi.

Bu konuda Türk Silahları Kuvvetleri’nin (TSK) uzman kadrosunun yanı sıra ayni zamanda özel sektörü de harekete geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Donkişot Osman, Türkiye’deki özel sektörün, mayınların imhası konusunda uzmanlaştığını, başta Kuveyt olmak üzere, bir çok ülkede, Türk firmaları, bu mayınların temizlenmesinde çok başarılı olduklarını kaydetti.

Donkişot Osman, “Neden Türkiye’de ayni işi yapmasınlar? Türk Silahlı Kuvvetleri’miz, çok özel ve başarılı uygulamaları ile, bu mayınlardan zarara uğrayanlara, sakat kalanların rehabilite etme çalışması yapmaktadır. Dünyaya örnek olabilecek söz konusu bu çalışmalarda özel sektörle birlikte yürütülebilir. Türkiye’de bir milyona aşkın mayın var. Bu kadar çok mayın döşenmesinin nedeni ise mayının dünyanın en ucuz silahlarından biri olmasıdır. Bir mayın sadece 2 ABD Dolarına mal oluyor, 75 yıl toprakta etkin olarak kalabiliyor. Ama tek bir mayını temizlemenin maliyeti 500 ile 1000 ABD Doları arasında değişiyor. Öte yandan Genel Kurmay Başkanlığı veri toplama merkezine göre, 1993-2003 yılları arasında, 299 asker ve 289 sivil mayın patlaması nedeni ile yaşamını kaybetmiş, bin 524 asker ve 739 sivil de ayni nedenle yaralanıp sakat kalmıştır. Mayınlar, gizlendikleri yerden, sivil halkı gafil avlamaya devam ediyorlar. Ancak oyun büyük. Üretici ülkeler mayından milyarlarca ABD Doları kazanıyorlar. 2001 eylül ayında yayınlanan kara mayınları gözlem raporuna göre 100 ülkede stokta 250 milyon, toprak altında ise 80 milyon kara mayını bulunuyor. 90 ülke mayın ve patlamamış bomba sorunu yaşıyor. Mayın kurbanlarının yüzde 80’ninin sivil olması düşündürücü olduğu kadar, bir insanlık aybıdır. Bu ayıptan bir an önce kurtulmalı ve ülke olarak söz konusu alanlarda mayın değil, sevgi barış yeşertmeliyiz. Bunun için mayınsız bir Türkiye istiyoruz” dedi.

Köylüler de, kara mayınlarının ilk temizleneceği yer olan Türkiye-Suriye sınır boyunda ki bakir arazilerinin atalarından kendilerine miras kaldığını bu nedenle temizlendikten sonra devletin kendilerine yeniden vermesini istediklerini talep etti.