Dövizle tasarruf yeniden gözde

Toplam yurt içi tasarruflar içerisinde 2005 yılı sonunda yüzde 25.3 düzeyinde bulunan döviz cinsinden tasarrufların payı 2006 sonunda yüzde 28.6'ya çıktı.

Döviz cinsinden tasarruflar mayıs ve haziran aylarında yaşanan dalgalanmanın da etkisiyle yeniden tasarrufçuların gözdesi haline geldi. Döviz cinsinden tasarruflardaki artış eğiliminin seçim tedirginliği nedeniyle bu yıl da sürmesi bekleniyor.

2006 yılında YTL cinsinden tasarruflar bir önceki yıla göre yüzde 9.7 oranında artarak 292.9 milyar YTL’ye ulaşırken, yabancı para cinsinden tasarruflar ise yüzde 30.1 oranında artarak 117.3 milyar YTL’ye çıktı. 2006 yılında toplam tasarruflar 410 milyar 235 milyon YTL oldu. Böylelikle 2005 yılı sonunda yüzde 74.7 düzeyinde bulunan YTL tasarrufların toplam tasarruflara oranı yüzde 71.4’e geriledi. Döviz cinsinden tasarrufların payı ise yüzde 25.3’ten yüzde 28.6’ya çıktı.

DALGA DÖVİZ CİNSİNDEN TASARRUFLARI ARTIRDI

2006 yılında döviz cinsinden tasarruflardaki artışta özellikle mayıs ve haziran aylarında yaşanan dalgalanmanın etkili olduğu belirlendi. 2006 yılı ocak ayında toplam tasarrufların yüzde 74.5’inin YTL, yüzde 25.5’inin ise döviz cinsinden olduğu belirlenmişti. Şubatta YTL tasarrufların toplam tasarruflara oranı yüzde 74.4, döviz cinsinden tasarrufların oranı ise yüzde 25.6 olarak belirlenmişti. Mart ayında YTL cinsinden tasarrufların toplam tasarruflara oranı yüzde 75’e çıkarken, döviz cinsinden tasarrufların oranı ise yüzde 25’e gerilemişti. Nisan ayında döviz cinsinden tasarrufların oranı yüzde 75.5’e çıkarken, döviz cinsinden tasarrufların oranı ise yüzde 24.5’e kadar düşmüştü.

Mayıs ve haziran aylarında piyasalarda yaşanan dalgalanmanın da etkisiyle YTL tasarrufların toplam tasarruflar içindeki oranı mayısta yüzde 73’e gerilerken, döviz cinsinden tasarrufların oranı yüzde 27’ye çıktı. Haziran ayında ise YTL cinsinden tasarrufların oranı yüzde 72.7’ye düşerken, döviz cinsinden tasarrufların oranı ise yüzde 27.3’e yükseldi. YTL cinsinden tasarrufların toplam tasarruflara oranı temmuzda yüzde 73.2, ağustosta yüzde 73, eylülde yüzde 72.5, ekimde yüzde 72.2, kasımda yüzde 71.5, aralıkta ise yüzde 71.4 düzeyinde gerçekleşti. Temmuz ayında yüzde 26.8 olan döviz cinsinden tasarrufların toplam tasarruflara oranı ise ağustosta yüzde 27, eylülde yüzde 27.5, ekimde yüzde 27.8, kasımda yüzde 28.5 ve aralıkta yüzde 28.6 düzeyine kadar çıktı. Bu yıl da piyasalardaki seçim tedirginliği dolayısıyla döviz cinsinden tasarruflardaki artış eğiliminin devam etmesi bekleniyor.

2003 VE 2004 YILLARI

Bankalar dışındaki kurum ve kuruluşlarla bireysel tasarrufçuların, yurt içinde mevduat, tahvil-bono, yatırım fonu, repo, katılım hesabı, hisse senedi ve benzeri araçlarda değerlendirilen toplam tasarrufları içerisinde YTL cinsinden tasarrufların payı 2003 yılı sonunda yüzde 67.5 düzeyinde bulunuyordu. Döviz cinsinden tasarrufların payı ise yüzde 32.5 olmuştu. 2004 yılı sonunda dövizin payı yüzde 29.6’ya inerken, YTL’nin payı yüzde 70.4 olmuştu.

YTL TASARRUFLAR

YTL cinsinden tasarrufların 170.5 milyar YTL ile büyük bölümünü yılın tamamında yüzde 17.4 oranında artan YTL mevduatlarda tutulurken, ikinci sırada ise 61.4 milyar YTL ile Hazine iç borçlanma kağıtlarındaki tasarruflar yer aldı. YTL tasarrufların 26.3 milyar YTL’si İMKB’deki hisse senetlerinde, 23 milyar YTL’si menkul kıymet yatırım fonlarında, 5.1 milyar YTL’si katılım bankalarındaki cari hesaplarda, 2.2 milyar YTL’si repoda, geri kalan kısmı ise emeklilik yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarında değerlendiriliyor.

Döviz cinsinden tasarrufların da 101.4 milyar YTL (71.7 milyar dolar) döviz mevduat hesaplarında, 4.7 milyar YTL’si Hazine iç borçlanma kağıtlarında, 5.5 milyar YTL’si Eurobondlarda ve 5.8 milyar YTL’si de katılım bankalarındaki döviz cinsinden hesaplarda tutuluyor.