Dr. Muammer Yıldız: Yeni eğitim sistemi daha demokratik bir süreci tasarlıyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız, Haber Aktüel'in yeni eğitim öğretim sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.

<p>
Yeni eğitim &ouml;ğretim s&uuml;recinin başlamasına g&uuml;nler kala İ<strong>stanbul İl Milli Eğitim M&uuml;d&uuml;r&uuml; Dr. Muammer Yıldız</strong>&#39;ın kapısını &ccedil;aldık. &Ouml;ğrencilerin ve velilerin akıllarındaki soru işaretlerine cevap aradık.</p>
<p>
Başarılı y&ouml;netim modeliyle dikkatleri &ccedil;eken Dr. Yıldız, <strong>hen&uuml;z anlaşılamamış konulara a&ccedil;ıklık getirdi. </strong></p>
<p>
Komuoyunda<strong> 4+4+4 olarak bilinen</strong> sisteminin getirdiği yeniliklere dikkat &ccedil;eken Dr. Yıldız,<strong> Akt&uuml;el Yayın Grubu Genel Yayın Y&ouml;netmeni Muaz Kalaycı</strong>&#39;nın sorularına net cevaplar verdi.</p>
<p>
İşte <strong>akıllardaki sorulara ışık tutan</strong> o r&ouml;portaj…</p>
<p>
<em>***<br />
R&ouml;portaj: Muaz Kalaycı<br />
Redakte: Heysem Kalaycı</em></p>
<p>
<em>***</em></p>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; 4+4+4 eğitim sistemi neyi ama&ccedil;lıyor?</strong></span></p>
<p>
Daha &ouml;nce 8 yıl olan zorunlu eğitim s&uuml;resini, <strong>12 yıla &ccedil;ıkarıyor.</strong> Liseleri de bu mana da 4 yıl olarak <strong>zorunlu eğitime d&acirc;hil etmiş</strong> oluyoruz. İkinci olarak da daha &ouml;nce okullar <strong>kesintisiz bir eğitim g&ouml;r&uuml;rken</strong> şimdi kademeli bir eğitim s&ouml;z konusu. Okullarımızın yapısı ilkokul, ortaokul ve lise olarak kademelendirilmiş oldu. B&ouml;ylelikle vatandaşın, bireylerin, &ouml;ğrencilerin taleplerine, <strong>farklı tercihlerine uygun daha demokratik bir eğitim &ouml;ğretim s&uuml;reci</strong> tasarlamış oluyor.</p>
<p>
<img alt="" src="http://www.haberaktuel.com/images/upload/istanbul-il-milli-egitim-muduru-video-1385.jpg" style="width: 600px; height: 337px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; " /><br />
<br />
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; 4+4+4 eğitim sisteminin uygulanan mevcut sistemden başlıca farkları neler?</strong></span><br />
<br />
Daha &ouml;nce s&ouml;ylediğim gibi; yani daha kademeli olması, uzun s&uuml;reli eğitimin <strong>tek bir &ccedil;atı altında, tek bir b&uuml;nye i&ccedil;erisinde değil de</strong> daha farklı mek&acirc;nlarda ve farklı m&uuml;fredatla, farklı programlarla <strong>eğitim &ouml;ğretimin devam etmesine imk&acirc;n veriyor. </strong>Bir de se&ccedil;meli dersler, yani ortaokullardan sonra <strong>ikinci kademe dediğimiz ortaokullardan itibaren se&ccedil;meli derslerle</strong> &ouml;ğrencilerin, &ouml;ğretmenlerin, idarecilerin, velilerin, &ouml;zetle herkesin <strong>daha fazla sistem i&ccedil;erisinden tercih etmelerine </strong>imk&acirc;n veren bir yapı test edilmiş oluyor.</p>
<p>
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; 4+4+4 eğitim sistemiyle ama&ccedil;lanan sadece yapısal bir değişiklik mi, m&uuml;fredatta farklılık yaratacak mı?</strong></span></p>
<p>
Bu sistem neticede m&uuml;fredat da değiştiriyor. Okula başlama yaşını bildiğiniz gibi <strong>&ouml;ne aldık.</strong> Şu anda yeni kanundan itibaren 60 aylık &ccedil;ocukları <strong>60 ila 70 ay arası &ccedil;ocukları zorunlu eğitim kapsamına alıyoruz</strong> ama genelgeyle bu <strong>66 aya &ccedil;ekildi,</strong> kamuoyunda bir duyarlılık oluştu. Gelen eleştirilerden, g&ouml;r&uuml;şlerden itibaren zorunlu eğitim yaşı <strong>66 ay</strong> oldu. B&ouml;ylelikle <strong>daha erken bir eğitim s&uuml;reci</strong> d&acirc;hil edilmiş oldu. AB &uuml;lkelerinde, <strong>ortalama eğitim yaşı 11&ndash;12 yıl iken</strong> bizde sadece <strong>altı bu&ccedil;uk yıldı. </strong>Dolayısıyla bu kanun değişikliği, <strong>global bir d&uuml;nyada &uuml;lkemizin &ccedil;ocukları diğer &uuml;lkelerin &ccedil;ocuklarıyla rekabet edebilsin diye</strong> eğitim s&uuml;resi bu manada standart olarak onların seviyesine &ccedil;ıkarılmış oldu.<br />
<br />
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; Peki, İstanbul&#39;da ki okulların fiziksel yapısında bir değişim oldu mu?</strong></span><br />
<br />
Tabi bu fiziki anlamda <strong>kademeli bir değişim &ouml;ng&ouml;r&uuml;yor.</strong> Dolayısıyla biz okullarımızın <strong>mevcut ilk&ouml;ğretim okullarımızın bir kısmını ortaokul, bir kısmını hem ilkokul hem ortaokul</strong> aynı binada a&ccedil;ıyoruz. Bu anlamda pek bir sorun yaşamayacağız. Bu arada bağımsız imam hatip ortaokullarının a&ccedil;ılması <strong>yasa gereği g&uuml;ndemdedir. </strong>Bu da vatandaşlarımızın <strong>beklentileri ve talepleri doğrultusunda</strong> her il&ccedil;emizde bir alternatif oluşturabilecek, yani vatandaşın <strong>tercih ettiği</strong> takdirde &ccedil;ocuğunu g&ouml;nderebileceği bir okul &ccedil;eşitliliği konusunda da bir &ccedil;aba i&ccedil;erisindeyiz. Bir ilkokulu ortaokul yaptığımız zaman <strong>1. sınıfına &ouml;ğrenci almıyoruz.</strong> Bu şekilde okulu 3 yıl i&ccedil;erisinde <strong>tamamen bir ortaokula d&ouml;n&uuml;şt&uuml;r&uuml;yoruz.</strong> Eğer ortaokulu ilkokul yapmışsak, bu kez ortaokul kısmına; <strong>yani 5. sınıfına &ouml;ğrenci almıyoruz.</strong> Bu şekilde <strong>okullarımız 3 yıl i&ccedil;erisinde tamamen ortaokul ve ilkokula d&ouml;n&uuml;şecek.</strong> Burada en &ouml;nemli olan husus şudur. Biz şurayı ilkokul, burayı da ortaokul yaptık diye <strong>&ouml;ğrencileri transfer etmiyoruz.</strong> Başladıkları okulu bitiriyorlar. Burada tek istisna <strong>4. sınıftan 5. sınıfa ge&ccedil;en &ouml;ğrenciler.</strong> Onlar 4&#39;ten 5&#39;e ge&ccedil;tikleri i&ccedil;in artık ortaokula gidecekler. Biz hem ilkokul, hem ortaokul, hem de lisenin birinci sınıflarına, <strong>adrese dayalı kayıt sistemiyle &ouml;ğrenci alıyoruz.</strong><br />
<br />
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; İstanbul gibi bir metropolde hem n&uuml;fus yoğunluğu, hem de &ouml;zel okulların &ccedil;eşitliliği d&uuml;ş&uuml;n&uuml;ld&uuml;ğ&uuml;nde bunu uygulamak zor olabilir mi?</strong></span><br />
<br />
Hayır. Bize pek bir zorluğu yoktur bu d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m s&uuml;recinde ama tabi <strong>daha fazla dersliğin, daha fazla okulun olması, daha &ccedil;eşitli okulların planlarının projelerinin yapılıyor olması gerekir.</strong> Ama uzun vadede bunlar da olur. <strong>Kısa vadede okullarımızı kademeli d&ouml;n&uuml;şt&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z i&ccedil;in &ccedil;ok fazla bir sorun yaşamayacağız.</strong> Ama en fazla yatırım alan il olarak İstanbul&#39;umuzda ki bundan sonraki s&uuml;re&ccedil;te de <strong>insanlarımızın taleplerine, &ouml;ğrenci yoğunluğuna g&ouml;re sınıf standartlarımızı belli bir seviyeye &ccedil;ıkarmak i&ccedil;in</strong> bir yapılaşma i&ccedil;erisinde, bir altyapı oluşturma &ccedil;abası i&ccedil;inde olacağız.<br />
<br />
<strong><span style="color:#0000ff;">&mdash; Bir de azınlık okulları meselesi var; onlar bu değişimden nasıl etkilenecek?</span><br />
<br />
Azınlık okullarıyla ilgili herhangi bir tasarrufumuz olmayacak.</strong> Onlar stat&uuml;lerini devam ettirecek. İlkokullar hem ilkokul, hem ortaokul olarak y<strong>ani &ccedil;ocuklar mezun olduktan sonra ortaokula da gidebilsin diye aynı okulların yapılarını da paralel olarak</strong> aşağı yukarı kurmuş oluyoruz.<br />
<br />
<strong><span style="color:#0000ff;">&mdash; Okula başlama yaşının 66 ay olması, trafik sorunun biz yetişkinleri bile hırpaladığı İstanbul&#39;da saatlerce servislerle yolculuk yapmak zorunda kalacak &ccedil;ocukları olumsuz etkilerinden nasıl koruyacaksınız?</span><br />
<br />
Adrese dayalı kayıt sistemine g&ouml;re</strong> biz &ccedil;ocuklarımızı en yakın okula g&ouml;nderdiğimiz takdirde, <strong>trafik sorunun &ccedil;&ouml;z&uuml;m&uuml;ne de</strong> bir katkıda sunmuş oluyoruz.<strong> Bizim de &ouml;nerimiz iyi okul – k&ouml;t&uuml; okul yoktur.</strong> En iyi okul <strong>adrese en yakın</strong> okuldur. Buna veli de inandığı takdirde <strong>b&uuml;t&uuml;n okullarımız da belli bir standarda ulaşmış olacak. </strong>Zaten biliyorsunuz <strong>Fatih projesiyle</strong> okullardaki sınıflardaki <strong>teknolojik donanımlarında ki farkları da ortadan kaldırıyoruz.</strong> En mahrum b&ouml;lgedeki okulla, en merkezi b&ouml;lgedeki okulun standartları, teknolojik donanımları, altyapısı, fiziki yapısı <strong>sabitlenmiş </strong>olacak. <strong>Burada tek farklılık &ouml;ğretmenlerdir.</strong> &Ouml;ğretmenlerimizin girdikleri sınıflar ve bir de &ouml;ğrencilerin se&ccedil;imi var. Bir okulun başarısında ki <strong>en &ouml;nemli fakt&ouml;r&uuml;n</strong> &ouml;ğrenci olduğunu g&ouml;r&uuml;yoruz. İkinci sırada <strong>&ouml;ğretmen</strong> geliyor. Yani veliler se&ccedil;erek &ccedil;ocuklarını bir okula g&ouml;nderiyorsa, <strong>o okul akademik olarak başarılı olur.</strong> Ama biz istiyoruz ki, <strong>b&uuml;t&uuml;n okullarımız da başarılı &ouml;ğrenciler sınıflarda olsun.</strong> Homojen bir şekilde b&uuml;t&uuml;n ilde ve il&ccedil;ede b&uuml;t&uuml;n okullarımızda başarılı, model olabilecek, <strong>toplumu taşıyabilecek &ccedil;ocuklarımız</strong> her okulda, her sınıfta olsun istiyoruz. O y&uuml;zden bu trafik sorununu da <strong>adrese dayalı kayıt sistemiyle &ccedil;&ouml;zm&uuml;ş olacağız.</strong>&nbsp;&nbsp;<br />
<br />
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; Bu sistemdeki değişiklik SBS ve &uuml;niversiteye giriş sınavlarını nasıl etkileyecek?</strong></span><br />
<br />
Şu anda direkt etkilemiyor. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; ilkokulu bitirince <strong>ortaokula sınavla alınmayacak</strong> &ouml;ğrenciler. Biraz &ouml;nce dediğim gibi <strong>adrese dayalı kayıt sistemine g&ouml;re alınacak.</strong> 8. sınıfı bitirdikten sonra <strong>Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi </strong>yani merkezi sınavla &ouml;ğrenci alan okullara kayıtlar yine <strong>puan t&uuml;r&uuml;yle alınacak.</strong><br />
<br />
<span style="color:#0000ff;"><strong>&mdash; Eğitim s&uuml;resini uzatarak bilgi toplumunu yakalayabilecek miyiz?</strong></span><br />
<br />
Bilginin &ouml;nemli olan bu devinimi, hızı&hellip; <strong>Mesele onu yakalayabilmek. </strong>Daha &ccedil;ok dijital bir &ccedil;ağda bu <strong>bilgi toplama</strong> diye tanımlanıyor. Dijital bir &ccedil;ağda yaşıyoruz. Dolayısıyla buna ulaşmanın belli ara&ccedil;ları var. Birincisi Fatih projesiyle yaptığımız d<strong>aha aktif, daha interaktif sınıf uygulamaları, daha iyi eğitim ortamları ve esneklik dediğimiz d&uuml;nyada ki genel eğitim kavramı budur.</strong> Sınıf ortamları esnek olacak, <strong>m&uuml;fredatlar esnek olacak,</strong> ders d&uuml;zeyleri esnek olacak&hellip; B&uuml;t&uuml;n bunlarla <strong>d&uuml;nyada ki gelişmeleri yakalayabilecek donanıma ve birikime sahip olduğumuzu d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yorum. </strong><br />
<br />
<span style="color:#0000ff;"><strong>&nbsp;&mdash; Yeni eğitim sisteminde derslerin d&uuml;zenlemesi i&ccedil;in nasıl planlar yaptınız?</strong></span><br />
<br />
Daha esnek, hem &ouml;ğrencilerin, hem okul idarelerinin, hem &ouml;ğretmenlerin, hem de vatandaşın<br />
se&ccedil;eneklerine, <strong>onların se&ccedil;imlerine uygun, daha esnek bir ders d&uuml;zeyi uygun g&ouml;r&uuml;l&uuml;yor</strong> ve bu da yayınlandı. <strong>Dolayısıyla daha demokratik bir eğitim ortamı d&uuml;zenlenmiş olacak.</strong> &Ccedil;ocuklarımızın daha &ccedil;ok zevk alacakları, <strong>kendilerinin yaparak ve yaşayarak &ouml;ğrenecekleri bir s&uuml;re&ccedil; &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.</strong> Daha enteraktif katılımların olduğu bir eğitim modeli &ouml;ng&ouml;r&uuml;l&uuml;yor.<br />
<br />
<em>&hellip;bitti!</em></p>