‘Dünya ile birlikte tehditler de değişiyor’

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, dünya hızla değişirken, tehditlerin de aynı şekilde değiştiğini belirterek bu tehditlerle mücadelenin tek başına değil işbirliği içinde yapılması gerektiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, dünya hızla değişirken, tehditlerin de aynı şekilde değiştiğini belirterek, ”Hiçbir ulus bu tehditlere karşı bağışıklığa ve tek başına baş edecek güce sahip değil. Bunların çok uluslu ve işbirliği içeren bir yöntemle ele alınması gerekiyor” dedi.

İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Kuzey Atlantik Konseyi toplantısının açılışında konuşan Gönül, etkinliğin, kültürlerin, dinlerin uyumunun ve hoşgörünün başkenti olan İstanbul’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Küreselleşmenin ve küresel anlamda karşılıklı bağımlılığın toplumların yapısını şekillendirdiği, sınırlar dışında bir çok gelişmeye neden olduğu bir dünyada yaşadıklarını belirten Gönül, ”Yeni dönem gittikçe kültürlerin, etnik gruplar ve dinlerin kompleks bir karışımı ile sınırları olmayan, milletler üstü toplumları ortaya koyuyor” dedi.

Dünya hızla değişirken tehditlerin de aynı şekilde değiştiğine dikkati çeken Gönül, şöyle konuştu:

”Bu yüzden bugün güvenliğimize ve istikrarımıza yönelik çok sayıda yeni tehditle karşı karşıya kalıyoruz. Hiçbir ulus bu tehditlere karşı bağışıklığa sahip değil ve hiçbir ulus bunlarla tek başına baş edecek kapasite ve güce sahip değil. Bunların çok uluslu ve işbirliği içeren bir yöntemle ele alınması gerekiyor.”

Gönül, bu yeni risk ve tehditlerin NATO içerisinde yeni stratejik konseptin geliştirilmesini etkileyecek öncelikli unsurlar olacağını kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Gönül, Afganistan’daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü’nün (ISAF) uzun zamandır savundukları şekilde Afgan halkını merkezine alan çalışmalar yürütmeye başladığını anlattı.

NATO’nun diğer bir ilgi alanının da Balkanlar olduğunu anımsatan Gönül, ”Bu bölgedeki pek çok ülkede var olan kırılgan durumun, daha geniş Avrupa Atlantik bölgesinde güvenlik ve istikrarı olumsuz etkileme potansiyeli taşıdığını” söyledi.

NATO’nun, Somali sahillerinde korsanlık karşıtı operasyonlara katılmasının, yeni güvenlik ortamında üstlenilmesi gereken yeni faaliyetlerin güzel bir örneğini oluşturduğunu vurgulayan Gönül, Barış İçin Ortaklık İnisiyatifi ve Akdeniz Diyaloğu’nu, güvenlik işbirliği alanında yapılan çabalara örnek gösterdi.