Dünya’da 175 milyon gurbetçi var

Dünya'da 175 milyon gurbetçi var.

Uluslararası Göç Örgütü’nün Dünya Göç Raporunda Dünya çapında resmi ve kaçak yollardan göç hareketlerinin nasıl bir gelişme izlediği, göçün nedenleri, göçmenlerin yapısı, yasal durumları, göç edilen ülkeye uyumları gibi konular ele alınarak, bazı siyasi ve coğrafi yeni perspektifler ortaya konuyor.
İstatistiklere göre, dünya çapında göçmen sayısı 1965’te 75 milyon ve 1985’te 105 milyon iken, şu sıra 175 milyona çıkmış durumda. Yani dünyada her 35 kişiden biri göçmen durumunda. 2050 yılına kadar bu sayının 230 milyona çıkacağı tahmin ediliyor.

Tüm göçmenlerin % 80’i gelişmiş ülkelerde bulunmakta. Bunların 56 milyonu Avrupa, 50 milyonu Asya ve 41 milyonu Kuzey Amerika’yı tercih etti. Göçmenler Avrupa’da en çok Almanya’yı tercih ediyor. Almanya’da şu anki göçmen sayısı 7.3 milyon civarında. Gelişmiş ülkeler her yıl ortalama 2.3 milyon göçmen almakta. Bu alınan göçmenler gelişmiş ülkelerin nüfus artışının üçte ikisini oluşturuyor.

—Gelişmiş ülkelerin tercihi beyin göçü—

Göçün sebepleri, dünyanın birçok yerinde yaşanan krizler, iç savaşlar ve ekonomik sıkıntılar. Ancak küreselleşen dünyada sanayi ülkelerindeki işgücü ihtiyacı da, uluslararası göçün nedenlerinden biri. Raporda bu göçmenleri kabul eden ülkelerin, bu kişilerin topluma uyumunu sağlamak için çaba göstermesi ve belli bir göç programına sahip olması gerektiğine işaret ediliyor. Bu arada sanayi ülkelerine yönelik beyin göçüne de dikkat çekiliyor. En çok beyin göçünü çeken ülkelerin başında, Amerika, Japonya, Kanada geliyor.

Gelişmiş ülkelerde eğitim ve işçi göçmenler çoğunluğu oluşturuyorken, ilticacılar azınlıkta. %9’u sığınmacı olan göçmenlerin çoğu Asya ve Afrika’dayken gelişmiş ülkeler ancak 3 milyon mülteciye kucak açabilmiştir.

Raporda ele alınan bir başka konuda kaçak yollardan yapılan ve insan ticaret şebekelerin para kazandığı göçtür. Dünyadaki kaçak göçmen sayısının 2 milyon civarında olduğu belirtilirken, şebekelerin bu insanlardan aldığı paralarla ilgili bir liste de var. Örneğin, Sri Lanka veya Pakistan’dan Türkiye’ye kaçak insan getirmenin bedeli 4 bin dolar ve Türkiye’den Yunanistan’a kaçak geçirilen kişilerden alınan para da 1500 dolar olduğu ifade edilmekte.

Göçmenlerin, geldikleri ülkelere maddi desteği de raporda ele alınmış. Bu kişilerin memlekete para havaleleri, o ülke için önemli kaynak oluyor. Göçmenlerin en çok para gönderdiği ülkelerin başında, 22 .5 milyar dolarla Hindistan, 6.5 milyar dolarla Meksika ve 3,5 milyar dolarla Mısır geliyor.